Home / Naše aktivity / Milé prekvapenie

Milé prekvapenie

Dňa 8. 4. 2019 sa na oboch našich budovách tradične uskutočnila Porada klientov s p. riaditeľkou. P. riaditeľka oboznámila klientov s chodom nášho zariadenia a aktuálnym plánom do konca roka.  Aj klienti sa aktívne zapojili so svojími pripomienkami ohľadom svojich potrieb. Po skončení porady na budove Podzámska 16 nás potešili svojou návštevou „najmenší “. Pri príležitosti Dňa zdravia si pripravili krátky program plný spevu, ktorý navodil našim klientom široký úsmev.  Nezabudli ich obdariť  vlastnoručne vyrobeným kvietkom.

Ďakujeme neznámej škôlke za milú návštevu 🙂