Home / Naše aktivity

Naše aktivity

NÁVŠTEVY V ZPS OD 02.08.2021

Milí rodinní príslušníci a známi. S radosťou Vám oznamujeme, že od 02.08.2021 (vrátane) opäť aktualizujeme postupne uvoľňovanie opatrení v rámci bezpečného zabezpečenia návštev. Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky: exteriér ZpS: lavičky v exteriéri ZpS,interiér ZpS: len u klientov, ktorí sú imobilní, izba klienta, v prípade nepriaznivého počasia: jedáleň v ZpS (Hollého 7), miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16) Dĺžka návštevy: Bez obmedzenia. ...

Read More »

NÁVŠTEVY V ZPS OD 12.07.2021

Milí rodinní príslušníci a známi. S radosťou Vám oznamujeme, že od 12.7.2021 (vrátane) opäť aktualizujeme postupne uvoľňovanie opatrení v rámci bezpečného zabezpečenia návštev. Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky: exteriér ZpS: lavičky v exteriéri ZpS,interiér ZpS: len u klientov, ktorí sú imobilní, izba klienta, v prípade nepriaznivého počasia: jedáleň v ZpS (Hollého 7), miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16) Dĺžka návštevy: Bez obmedzenia ...

Read More »

NÁVŠTEVY V ZPS OD 1.6.2021

Milí rodinní príslušníci a známi. S radosťou Vám oznamujeme, že od 01.06.2021 (vrátane) aktualizujeme postupne uvoľňovanie opatrení v rámci bezpečného zabezpečenia návštev. Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky: exteriér ZpS: lavičky v exteriéri ZpS,interiér ZpS: len u klientov, ktorí sú imobilní, izba klienta, v prípade nepriaznivého počasia: jedáleň v ZpS (Hollého 7), miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16). Dĺžka návštevy: Maximálne 20 minút. ...

Read More »

NÁVŠTEVY V ZPS

Milí rodinní príslušníci a známi. S radosťou Vám oznamujeme, že od 03.05.2021 (vrátane) začíname v 1. fáze postupne uvoľňovať opatrenia a prvým krokom je bezpečné zabezpečenie návštev. Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadení sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške RÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom ...

Read More »

Príjemné prežite Veľkonočných sviatkov

Read More »

Vianočná pošta

Read More »

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Read More »

Vianočný zázrak

Read More »

VESELÉ VIANOCE

Read More »

Vianočné pozdravy

Aj napriek covidu prepájame generácie 🤗 našich seniorov prišli pozrieť žiaci 2.ročníka 1.základnej školy z Hlohovca, recitovali, zaspievali nám a odovzdali seniorom vianočné pozdravy 🤶🎅

Read More »