Home / Naše aktivity

Naše aktivity

Koncert z prvej rady

Dňa 08.05.2020 sledovali naši klienti koncert Filipa Jančíka z prvej rady za bránou ZpS. Vzhľadom k aktuálnej mimoriadnej situácii je v našom ZpS zákaz návštev od 06.03.2020 a práve preto pieseň Čerešne všetkých potešila a umocnila tento nečakaný kultúrny zážitok. V mene všetkých klientov ďakujeme 🙂

Read More »

Krízový plán

Harmonia – ZpS, Hlohovec má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 14.04.2020. Štruktúra KRÍZOVÉHO PLÁNU je zverejnený v časti Zverejňovanie/Krízový plán Covid – 19. Účelom zverejnenia je zabezpečiť a preukázať pripravenosť poskytovateľa sociálnej služby na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb. 

Read More »

Zo srdca ďakujeme!

V dobe, kedy je celý svet ťažko skúšaný vírusovým ochorením COVID-19. Chceme aspoň touto formou z celého srdca poďakovať všetkým dobrým ľudom okolo nás a podarovali nám veľké množstvo potrebných vecí. Vďaka, ktorým môžeme lepšie chrániť našich klientov a zamestnancov pred hrozbou šíriaceho sa vírusu. Vďaka patrí spoločnosti REMPPOL, Slovenským liehovarom a likérkam, a.s. – St. Nicolaus a Saneca Hlohovec ...

Read More »

Vážení rodinní príslušníci a priatelia našich klientov ZpS.

Chceme Vás informovať, že naši klienti sú v poriadku – bez aktuálnych zdravotných problémov. Všetko čo potrebujú majú zabezpečené. Ak by nastalo zhoršenie zdravotného stavu, ihneď Vás budeme informovať. Všetky prijaté opatrenia sú z dôvodu, aby sme chránili Vašich príbuzných a priateľov, našich zamestnancov, ale aj Vás. Ďakujem za pochopenie a prosíme Vás o rešpektovanie prijatých opatrení. Mgr. Mária Točiková, ...

Read More »

Zákaz návštev v ZpS

Nariadením Vlády SR sú od dňa 06.03.2020 ZAKÁZANÉ NÁVŠTEVY v Zariadeniach sociálnych služieb z dôvodu výskytu Koronavírusu na území SR. Zákaz návštev platí do odvolania. Za pochopenie ďakujeme. Mgr. Mária Točiková riaditeľka ZpS

Read More »

Návšteva žiakov VI. ZŠ

V stredu 4. marca 2020 nás navštívili žiaci VI.Základnej školy zo svojím krúžkom. Svojou pravidelnou návštevou nás potešili a ukázali nám svoju súťaživosť v spoločenských hrách, sponntáne  tanečné kreativity,  ale aj ochotu počúvať našich klientov. Ďakujeme všetkým  deťom , učitelke a pani riaditeľke, že nezabúdajú na našich seniorov. 

Read More »

Čaj s primátorom

Na tradičné podujatie „Čaj s primátorom“ prijali pozvanie primátor Miroslav Kollár, viceprimátor Peter Dvoran aj vedúca odboru spoločenských služieb Ľubomíra Bečarovičová. V príjemnej atmosfére pri dobrom čaji a domácom makovom koláčiku prebrali všetky témy, ktoré sú pre život seniorov v meste i zariadení samotnom dôležité, dostali odpovede na mnohé otázky, ktoré ich trápia. Presvedčili sme sa aj o tom, že ľudí v staršom ...

Read More »