Home / Kontakt

Kontakt

RIADITEĽKA

Mgr. Mária Točíková – tel.: 033 74 220 91

riaditel@harmoniazps.sk

SOCIÁLNY ÚSEK

sociálna pracovníčka

Mgr. Veronika Schmidtová, PhD. – tel.: 033 74 220 91

socialnyusek@harmoniazps.sk

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Mgr. Eva Kamziková

HOSPODÁRSKY ÚSEK

hospodárka

Mária Kinčiová – tel.: 033 74 220 91

hospodar@harmoniazps.sk

EKONOMICKÝ ÚSEK

ekonómka

Monika Kmeťová – tel.: 033 74 220 91

ekonom@harmoniazps.sk

pam

Bc. Emma Krišková – tel.: 033 74 220 91

pers.mzdy@harmoniazps.sk 

ZDRAVOTNÝ ÚSEK

hlavná sestra

Mgr. Viera Lackovičová – tel.: 033 74 220 35

zdravotnyusek@harmoniazps.sk

ÚSEKOVÉ SESTRY NA BUDOVÁCH

Bc. Eva Samohylová,  Podzámska ul. č.16  – tel.: 033 732 04 60

JEDÁLEŇ

Bc. Emma Krišková – tel.: 0905 184 921

Fakturačné údaje

Harmonia- Zariadenie pre seniorov

Hollého 7

92001 Hlohovec

IČO :    00611956

DIČ :     2021268381