Home / Kontakt

Kontakt

RIADITEĽKA

Mgr. Mária Točíková – tel.: 033 74 220 91

riaditel@harmoniazps.sk

 

ÚSEK ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

sociálna pracovníčka

Mgr. Veronika Schmidtová, PhD. – tel.: 033 74 220 91

socialnyusek@harmoniazps.sk

 

VEDÚCA ÚSEKU HOLLÉHO 7 

Mgr. Katarína Farkašová, MSc. – tel.: 033 74 220 35

 

VEDÚCA ÚSEKU PODZÁMSKÁ 16 

Mgr. Viera Lackovičová – Podzámska ul. č.16  – tel.: 033 732 04 60

 

HOSPODÁRSKY ÚSEK

hospodárka

Martina Kováčová – tel.: 033 74 220 91 / 0903 447 443

hospodar@harmoniazps.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

ekonómka

Monika Kmeťová – tel.: 033 74 220 91

ekonom@harmoniazps.sk

 

pam

Martina Kováčová – tel.: 033 74 220 91

pers.mzdy@harmoniazps.sk 

 

zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov

zodpovedna.osoba@harmoniazps.sk

 

JEDÁLEŇ

Martina Kováčová – tel.: 0903 447 443

 

Fakturačné údaje

Harmonia- Zariadenie pre seniorov

Hollého 7

92001 Hlohovec

IČO :    00611956

DIČ :     2021268381