Home / Kontakt

Kontakt

RIADITEĽKA

Mgr. Mária Točíková – tel.: 033 74 220 91

riaditel@harmoniazps.sk

 

SOCIÁLNY ÚSEK

sociálna pracovníčka

Mgr. Andrea Palkechová – tel.: 033 74 220 91

socialnyusek@harmoniazps.sk

 

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Mgr. Katarína Poláčiková

Mgr. Mária Bullová

 

HOSPODÁRSKY ÚSEK

hospodárka

Mária Kinčiová – tel.: 033 74 220 91

hospodar@harmoniazps.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

ekonómka/pam

Katarína Honková – tel.: 033 74 220 91

ekonom@harmoniazps.sk

 

ZDRAVOTNÝ ÚSEK

hlavná sestra

Mgr. Viera Lackovičová – tel.: 033 74 220 35

zdravotnyusek@harmoniazps.sk

 

ÚSEKOVÉ SESTRY NA BUDOVÁCH

– Bc. Eva Samohýlová,  Hollého ul. č.7  – tel.: 033 74 220 35

– Mgr. Oľga Hlavnová,  Podzámska ul. č.16  – tel.: 033 7320 460

 

Fakturačné údaje

Harmonia- Zariadenie pre seniorov

Hollého 7

92001 Hlohovec

IČO :    00611956

DIČ :     2021268381