Skip to content

Kontakt

RIADITEĽKA

Mgr. Mária Točíková – tel.: 033 74 220 91

riaditel@harmoniazps.sk

 

ÚSEK ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Sociálna pracovníčka

Mgr. Veronika Schmidtová, PhD. – tel.: 033 74 220 91 / 0911 706 607

socialnyusek@harmoniazps.sk

Vedúca sestra

Mgr. Viera Lackovičová – Podzámska ul. č.16  – tel.: 033 732 04 60

Inštruktorka sociálnej rehabilitácie 

Mgr. Andrea Szabová

Ing. Petra Kovářová

HOLLÉHO 7 

Ošetrovňa tel.: 033 74 220 35

PODZÁMSKÁ 16

Ošetrovňa tel.: 033 732 04 60

 

HOSPODÁRSKY ÚSEK

Hospodárka

Martina Kováčová – tel.: 033 74 220 91 / 0903 447 443

hospodar@harmoniazps.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ekonómka

Monika Kmeťová – tel.: 033 74 220 91

ekonom@harmoniazps.sk

PAM 

Bc. Petra Majerníková  – tel.: 033 74 220 91

pers.mzdy@harmoniazps.sk 

 

JEDÁLEŇ

Martina Kováčová – tel.: 0903 447 443

 

Fakturačné údaje

Harmonia- Zariadenie pre seniorov

Hollého 7

92001 Hlohovec

IČO :    00611956

DIČ :     2021268381