Home / Naše aktivity (page 4)

Naše aktivity

Predstavenie nového II. zástupcu primátora mesta Hlohovec

Dňa 29.5. 2019 sa uskutočnilo stretnutie našich klientov v oboch budovách s poslancom mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, II. zástupcom primátora mesta Hlohovec p. Petrom Dvoranom. Toto stretnutie sa konalo pri príležitosti uvedenia do funkcie nového II. zástupcu primátora mesta Hlohovec p. Dvorana. V jeho kompetencii je vytvárať podmienky rozvoja jednotlivých oblastí života v meste, s dôrazom na sociálnu oblasť a prioritne podmienok pre seniorov v sociálnej a kultúrnej ...

Read More »

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 Dňa 25. 5.  2019 sa v mestách a obciach Slovenskej republiky konali voľby do Európskeho parlamentu. Tento rok sme sa už po tretíkrát stretli pri volebných urnách. Všetkým  naším klientom sme umožnili voliť. Bolo už na ich vlastnom uvážení  zúčastniť sa a zahlasovať aj na voľbách do Európskeho parlamentu. Je obdivuhodné, že aj napriek veku a zdravotným problémom klienti túto možnosť  radi využili. Klientom ...

Read More »

Pozerali sme sa na hviezdy

Dňa 21.5. 2019 sme išli za veľmi priaznivého počasia na exkurziu do Hvezdárne a planetária  M. R. Štefánika v Hlohovci. Stretli sa tu klienti z oboch  našich budov  a príjemne sa  porozprávali. Neskôr sme sa presunuli priamo do planetária. Tu nám bol premietnutý na kopulu program zameraný na vznik a vývoj hviezd, legendy o súhvezdiach zimnej a letnej oblohy. Bol to veľmi pekný zážitok vidieť tajuplný vesmír ...

Read More »

Boli sme v kine Úsmev

„ Deti sú radosť“ zvyknú hovoriť seniori, pretože ich úprimná radosť a spontánnosť vedia vyčariť úsmev na každej tvári. Táto pravda sa dnes potvrdila. Aj my sme si vyšli spolu s našimi klientkami za kultúrou do kina Úsmev v Hlohovci. V ňom sa 14.5.2019 sústredilo viacero materských škôl. OZ Motion 4YOU a mesto Hlohovec organizovali 4. ročník súťažnej prehliadky detskej ...

Read More »

Ako môžu pomôcť aj ručné práce….

Dňa 16.4.2019 hneď po raňajkách sme sa s klietkou, ktorá reprezentovala naše zariadenie vybrali do Dobrovoľníckeho centra Samária. Centrum organizuje benefičný predaj, ktorého výťažok poputuje na rehabilitáciu pre chorú Tamarku. Impulz zapojiť sa do predaja vyšiel z podnetu našej dlhoročnej klientky. Väčšina výrobkov je z jej dielne (vyšívané obrázky, ihelničky…) Symbolickou cenou, ktorá sa získa z predaja sme aj my chceli prispieť k uskutočneniu tejto ...

Read More »

„Bezpečný senior“ (Ministerstvo vnútra SR )

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra Vnútra SR organizoval prednášku a pozval na ňu aj klientov ZpS Harmonia. Prednáška sa uskutočnila na oboch budovách dňa  16.4. 2019 v dopoludňajších hodinách. Tému prednášky „Ako sa nestať obeťou trestných činov“ viedla koordinátorka Mgr. Silvia Malatínska, PhD.  Jej prejav bol veľmi príjemný a empatický, čo pozitívne pôsobilo na klientov. Videá vhodne doplnili ich predstavivosť. Téma bola aktuálna ...

Read More »

FS Šulekovo opäť u nás :)

„Sme Folklórna skupina Šulekovo a spievame staré ľudové piesne, ktoré chceme uchovať pre nové generácie.“ Týmito slovami uviedla skupinu vedúca súboru p. Mgr. Mičková, ktorá spolu so skupinou prišla dňa  11.4. 2019 v popoludňajších hodinách s predpremiérovým vystúpením. Keďže naši klienti majú túto skupinu vo veľkej obľube a zároveň by vedeli  poukázať na prípadné nedostatky boli prví, ktorí si vypočuli súťažný program tejto skupiny. ...

Read More »

Duchovná obnova na Veľkú noc

11.4. 2019 pokračovali naše prípravy na Veľkú noc pobožnosťou krížovej  cesty a slávením svätej omše vo Františkánskom kláštore v Hlohovci. Hl. celebrantom bol p. Jeremiáš OFM.  Zmena počasia neodradila naše odhodlanie a na tejto slávnosti sa stretli klienti s oboch budov. Potešili sa so vzájomnej prítomnosti. Naše pozvanie tiež prijali deti z DSS Pastuchov, ktoré boli pre nás povzbudením a vytvorili pocit spolupatričnosti. Ďakujeme skutočne všetkým ...

Read More »

Veľkonočné pečenie 2019

Dňa 9.4. 2019 sa stretli na budove Podzámska šikovné klientky- gazdinky z oboch budov pri príležitosti pečenia veľkonočného pečiva. Práca s cestom im išla veľmi dobre. Týmto spôsobom si klientky rozvíjajú pracovné schopnosti  a prostredníctvom rozhovorov sa vzájomne obohacujú. Keď bola práca hotová posedeli si pri káve a ochutnali aj čerstvé voňavé koláčiky. Aj takto sladko sme sa pripravili na slávenie Veľkej noci. Nestačilo ...

Read More »

Milé prekvapenie

Dňa 8. 4. 2019 sa na oboch našich budovách tradične uskutočnila Porada klientov s p. riaditeľkou. P. riaditeľka oboznámila klientov s chodom nášho zariadenia a aktuálnym plánom do konca roka.  Aj klienti sa aktívne zapojili so svojími pripomienkami ohľadom svojich potrieb. Po skončení porady na budove Podzámska 16 nás potešili svojou návštevou „najmenší “. Pri príležitosti Dňa zdravia si pripravili krátky program plný spevu, ...

Read More »