Home / Naše aktivity / Vianočná pošta

Vianočná pošta

Projekt Vianočná pošta priniesol aj tento rok našim klientom radosť. Poštári nám opäť doručovali množstvo listov. Vianočné posolstvo sformované v pozdrave osloví každého klienta. Radosť spravia úprimné priania od adresátov často od detí a rodín. Mnohí klienti majú možnosť vďaka nemu si dopisovať s rodinami. Tieto im často priblížili svoj príbeh a otvorili svoje srdcia. Projekt prepája rôzne vekové generácie a búra bariéry medzi ľuďmi. My zamestnanci máme možnosť vidieť ich nezištnú radosť z Vianočnej pošty. Chceme sa preto poďakovať autorke tohto projektu, ale aj odosielateľom prianí za ich námahu, ktorú vynaložili.