Home / Naše aktivity / Vianočná pošta

Vianočná pošta

Projekt Vianočná pošta priniesol aj tento rok našim klientom radosť. Poštári nám opäť doručovali množstvo listov. Vianočné posolstvo sformované v pozdrave osloví každého klienta. Radosť spravia úprimné priania od adresátov často od detí a rodín. Mnohí klienti majú možnosť vďaka nemu si dopisovať s rodinami. Tieto im často priblížili svoj príbeh a otvorili svoje srdcia. Projekt prepája rôzne vekové generácie a búra bariéry medzi ľuďmi. My zamestnanci máme možnosť vidieť ich nezištnú radosť z Vianočnej pošty. Chceme sa preto poďakovať autorke tohto projektu, ale aj odosielateľom prianí za ich námahu, ktorú vynaložili.

Behavior and lifestyle changes can best help you improve your sleep over the long term. In some cases, though, taking sleeping pills for a short time can help you sleep. Doctors recommend taking sleep medicines only now and then or only for a short time. They are not the first choice for treating ongoing (chronic) insomnia https://treatinsomnia24x7.com. Your doctor may recommend prescription or nonprescription sleep medicines. Or you may take other medicines that can help you relax and fall asleep, such as benzodiazepines or antidepressants.