Home / Naše aktivity / Deň seniorov 2019

Deň seniorov 2019

Deň seniorov

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi, hovorí jedno príslovie.

Našim drahým seniorom sme, popriali pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti do života. Prežite ďalšie roky obklopení láskou a úctou, pozornosťou svojich najbližších i  vďačnosťou „Mladosť má krásnu tvár, staroba má krásnu dušu“ Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými svoje deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám. K našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby tie naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme  9. októbra 2019 od  9.00 hod. organizovali Deň seniorov, ktorý sa konal vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja, Výzvy č.1/2019 a sponzorov v budove nášho zariadenia na Podzámskej ulici. Podujatia sa zúčastnili aj vzácni hostia: Peter Dvoran, II. zástupca primátora mesta Hlohovec; riaditeľka Obchodnej akadémie v Hlohovci Mgr. Katarína Turzová; riaditeľka Základnej školy Podzámska, PaedDr. Adriana Novosadová; predošlý riaditeľ Harmonie – Zariadenia pre seniorov, Ing. Vladimír Kanský a bývalý zamestnanec Mgr. Jozef Děd. Našim oslávencom sa  v slávnostnom príhovore, prihovoril II. zástupca primátora Peter Dvoran, ktorý im zaželal hlavne veľa spokojnosti, zdravia a odovzdal klientom aromatický zvlhčovač vzduchu. PhDr. Stanislav Kamenčík, profesor Obchodnej akadémie v Hlohovci daroval klientom nášho zariadenia jeho novú knihu – V elipse spí lev, 100 + jeden Palindrom, ktorej krst mal večer v Empírovom divadle.

Pre našich seniorov bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci zo ZŠ Podzámska v milom programe o Červenej čiapočke. Študenti Obchodnej akadémie nám moderovali program, recitovali básne a pripravili si vedomostný kvíz. Stano Standard Kamenčík oslávencom za doprovodu gitary zahral a zaspieval. Do programu prispeli aj klienti zariadenia, pani Františka Dvoranová napísala báseň Óda na Hlohovec, ktorú zarecitovala naša klientka pani Alžbeta Chrenáková. Všetci klienti pri príležitosti mesiaca úcty k starším dostali od riaditeľky Harmonie – Zariadenia pre seniorov Mgr. Márii Točikovej darčeky, kvety a na jednu budovu aróma difuzér. Po ukončení hlavného programu sa klienti zabávali a tancovali pri voľnej zábave s Branislavom Kriškom. Pre klientov, ale aj vzácnych hostí bolo pripravené drobné občerstvenie. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tomto slávnostnom podujatí. Najmä sponzorom, organizátorom a účinkujúcim za hodnotný kultúrny program. Úcta k starším je skutočnou úctou len vtedy, ak je spontánna a sústavná. Všímajme si preto našich seniorov, ale nielen v „Mesiaci úcty k starším.“  Nezabúdajme pri tom ani na pozdrav. Je najjednoduchším a najľahším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania druhého človeka – bez rozdielu veku.

 „Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“   

Konfucius