Home / Naše aktivity / Deň seniorov v ZpS

Deň seniorov v ZpS

Ďakujeme za návštevu  @mestohlohovec 6.10.2022

🧓💙🍁 Október, Mesiac úcty k starším, aj tento rok prináša mnoho aktivít venovaných našim seniorom. Jednou z nich bola aj návšteva @harmonia.zps.hlohovec na Podzámskej ulici, kde sme si uctili starších, pre ktorých je práve toto miestne zariadenie domovom.
🤝 Jeseň ich života prišli podporiť zástupcovia mesta Hlohovec – primátor Miroslav Kollár, viceprimátor Peter Dvoran a aj vedúca odboru spoločenských služieb Ľubomíra Bečarovičová.
🎤 Program začal milými príhovormi a darmi a pokračoval prednesmi žiakov 3. ročníkov stredných škôl. Program doplnila aj Jednotka škola (ZŠ M.R. Štefánika Hlohovec) s vlastnoručnými výtvormi a predstavením v podobe Dožikových slávností . Nakoniec sa dostali na rad aj obľúbené gitarové piesne Stanislava Kamenčíka o jeseni života, ale aj jeho vtipná autorská pieseň po fraštacky Hybaj do hája, ktorá popisuje krásy miestnej prírody.
💐 Na záver dostali seniori aj tašky s prekvapením a zagratulovali sme aj miestnym jubilantkám, ktoré slávili svoje výnimočné narodeniny.
💙 My však tento mesiac ani zďaleka nekončíme a čakajú nás ešte mnohé aktivity. Všetkým seniorom však želáme príjemnú jeseň svojho života prežitú v láske, zdraví a rodinnej pohode. 🍂
#mesiacuctykstarsim #mestohlohovec #zpsharmonia