Home / Aktuálne informácie / Krízový plán

Krízový plán

Harmonia – ZpS, Hlohovec má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 14.04.2020. Štruktúra KRÍZOVÉHO PLÁNU je zverejnený v časti Zverejňovanie/Krízový plán Covid – 19. Účelom zverejnenia je zabezpečiť a preukázať pripravenosť poskytovateľa sociálnej služby na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb. 

Insomnia may be the primary problem, or it may be associated with other conditions. Chronic insomnia is usually a result of stress, life events or habits that disrupt sleep. Treating the underlying cause can resolve the insomnia, but sometimes it can last for years. Chronic insomnia https://sdtcdt.com/zolpidem may also be associated with medical conditions or the use of certain drugs. Treating the medical condition may help improve sleep, but the insomnia may persist after the medical condition improves. https://sdtcdt.com