Home / Naše aktivity / Návšteva žiakov VI. ZŠ

Návšteva žiakov VI. ZŠ

V stredu 4. marca 2020 nás navštívili žiaci VI.Základnej školy zo svojím krúžkom. Svojou pravidelnou návštevou nás potešili a ukázali nám svoju súťaživosť v spoločenských hrách, sponntáne  tanečné kreativity,  ale aj ochotu počúvať našich klientov.

Ďakujeme všetkým  deťom , učitelke a pani riaditeľke, že nezabúdajú na našich seniorov.