Home / Aktuálne informácie / NÁVŠTEVY V ZPS OD 02.08.2021

NÁVŠTEVY V ZPS OD 02.08.2021

Milí rodinní príslušníci a známi.

S radosťou Vám oznamujeme, že od 02.08.2021 (vrátane) opäť aktualizujeme postupne uvoľňovanie opatrení v rámci bezpečného zabezpečenia návštev.

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky:

 • exteriér ZpS: lavičky v exteriéri ZpS,
 • interiér ZpS: len u klientov, ktorí sú imobilní, izba klienta,
 • v prípade nepriaznivého počasia: jedáleň v ZpS (Hollého 7), miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16)

Dĺžka návštevy:

Bez obmedzenia.

Počet návštevníkov u jedného klienta:

2 osoby nad 15 rokov.

Návštevné hodiny:

Každý deň od 13:30 do 15:30 bez telefonického nahlasovania zaočkovaných osôb resp. osôb, ktoré COVID prekonali a preukážu sa potvrdením.

Za koordináciu návštev zodpovedá:

Mgr. Veronika Schmidtová, PhD.

Registrácia príbuzných na AG testovanie prebieha minimálne 1 deň pred návštevou výlučne na tomto telefónnom čísle: 033 74 220 91.

Pravidlá pre návštevy v ZpS:

 • pred uskutočnením návštevy potvrdenie návštevníka:
  •  potvrdenie o kompletnom zaočkovaní (očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou; očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou; očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
  •  potvrdenie o prekonaní COVID – 19, ktoré nie je staršie ako 180 dní,
  •  potvrdenie o negatívnom antigénovom teste nie staršom ako 48 hodín, PCR teste nie staršom ako 72 hodín, ak nie ste zaočkovaní a neprekonali ste COVID – 19,
 • vstup do priestorov ZpS len s prekrytými hornými dýchacími cestami a počas celej doby návštevy a použiť dezinfekčný prípravok na ruky,
 • podpísať čestné prehlásenie o tom, že nebol v kontakte s pozitívnou osobou,
 • dodržiavať odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby,
 • v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť.