Home / Naše aktivity / Deň seniorov v Empírovom divadle 2016

Deň seniorov v Empírovom divadle 2016

V našom zariadení sa snažíme tento sviatok oslavovať každý deň. Síce nie tak viditeľne ako tento mesiac, ale o to srdečnejšie v maličkostiach každodenného života. Aj v tomto roku sa v Harmónii – ZpS, Hlohovec dňa 11. októbra 2016 konal Deň Seniorov v spolupráci s našimi priateľmi zo ZpS a DSS Humanus n.o. v priestoroch Empírového divadla. Pozvaní boli aj seniori z nášho družobného mesta z Domova seniorov v Hraniciach a seniori zo ZpS Partizánske.

Pestrý program zahŕňal aj milé vystúpenie detí z materskej školy z Nábrežia A. Hlinku. Najmä pánske osadenstvo ocenilo brušný tanec orientálnych tanečníc Safirah. Nádych folklóru priniesli so sebou Hlohoveckí fujaristi. Tento výnimočný deň bol zakončený prednesom básne od pani Blanky Hurtovej, klientka ZpS a DSS Humanus n.o. Tanečnú zábavu rozprúdil pán Miroslav Dvoran piesňami, ktoré boli blízke srdcu seniorov a na chvíľku ich vrátili do mladosti.

Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Dňa Seniorov. Ďakujeme za krásne prežité popoludnie.

Kto sa naučí vážiť si múdrosť staroby, nemusí sa báť, že v nej zostane nepovšimnutý. Vám, naši seniori, patrí naša úcta.

Projekt sa realizoval s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.