Home / Aktuálne informácie / Pravidlá návštev s platnosťou od 01.12.2022 (vrátane)

Pravidlá návštev s platnosťou od 01.12.2022 (vrátane)

Milé návštevy,

želáme Vám príjemný adventný čas. 

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky:

 • zvážte návštevu Vášho blízkeho, v prípade respiračných ťažkostí,
 • pred každou návštevou, návštevník zazvoní a počká v exteriéri na príchod personálu, bez ohlásenia prosíme nevstupovať do interiéru zariadenia,
 • exteriér ZpS: lavičky v exteriéri ZpS,
 • interiér ZpS: len u klientov, ktorí sú imobilní, izba klienta
 • v prípade nepriaznivého počasia:
  • jedáleň v ZpS (Hollého 7),
  • miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16).

Počas celej návštevy dodržiavať prísne hygienické opatrenia:

 • vstup do priestorov ZpS len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor alebo rúško) a počas celej doby návštevy,
 • použiť dezinfekčný prípravok na ruky,
 • dodržiavať odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby.

 V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť.