Home / Aktuálne informácie / Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 29.03.2022 (vrátane)

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 29.03.2022 (vrátane)

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške RÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia. Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní stanovených „Pravidiel režimu návštev“ si štatutárny zástupca ZpS vyhradzuje právo obmedziť návštevy.

Pravidlá pre návštevy:

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky:

  • exteriér ZpS: lavičky v exteriéri ZpS,
  • interiér ZpS: len u klientov, ktorí sú imobilní, izba klienta,
  • v prípade nepriaznivého počasia: jedáleň v ZpS (Hollého 7), miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16)

Dĺžka návštevy:

15 min.

Počet návštevníkov u jedného klienta:

2 osoby nad 15 rokov.

Návštevné hodiny:

Každý deň od 13:00 do 16:00 bez telefonického nahlasovania.

Za koordináciu návštev zodpovedá:

Mgr. Veronika Schmidtová, PhD.

Pravidlá pre návštevy v ZpS:

  • návštevu nahlásiť personálu (zdravotná sestra / opatrovateľka),
  • vstup do priestorov ZpS len s prekrytými hornými dýchacími cestami a počas celej doby návštevy a použiť dezinfekčný prípravok na ruky,
  • dodržiavať odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby,
  • v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť.