Home / Naše aktivity / Športové hry seniorov, ktoré spojili viac generácií

Športové hry seniorov, ktoré spojili viac generácií

Športové hry seniorov

Streda 30. 5. 2018 patrila športovým nadšencom Harmonie ZPS Hlohovec. Tento športový deň naše zariadenie organizovalo s finančnou podporou  Trnavského samosprávneho kraja – Výzva TTSK č. 3/ 2018 „ Podpora športových aktivít a mládeže“.  Už od skorého rána zamestnanci dolaďovali zanietene posledné detaily prípravy.

O 9:30hod  sa v areáli na Podzámskej ulici za veľmi priaznivého počasia stretli naši súťažiaci, študenti  z Obchodnej akadémie a deti navštevujúce materskú školu na Nábreží. Krásnou básňou Óda na pohyb a taktiež privítaním všetkých účastníkov otvorila toto podujatie p. riaditeľka Harmonie ZPS Hlohovec. Vystúpeniu detí z materskej školy sa tešili nielen naši seniori, ale aj bývalí zamestnanci tohto zariadenia a taktiež zástupca primátora, prednostka MÚ a vedúca Odboru spoločenských služieb. Očarili nás nielen svojimi básničkami o zeleninkách, tancom, ale i snahou vyskúšať si všetky disciplíny.  Za túto snahu získali čokoládové medaile, poháre a diplomy. Počas podujatia bolo pripravené pre všetkých občerstvenie. Deväť športových družstiev seniorov súťažilo tento krát v desiatich športových disciplínach: flórball, hod šípkami na terč, hod na presnosť, hod krúžkami na tyčky, hod na pyramídu plechoviek, rybárčenie, hod na cieľ, kolektívne skladanie puzzle, navliekanie drôteniek na tyče,  beh na 100m rukami. Naši súťažiaci s nadšením prekonávali vlastné bôle a dosahovali výborné športové výsledky za ktoré si po vyhodnotení odniesli medaile, poháre a diplomy.  Aj tento krát sa potvrdilo, že pri dobrej vôli sa aj sila na pohyb nájde.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na chode tohto pekného podujatia  či už formou hudobného ozvučenia, materskej škôlke za spestrenie a spoluprácu a aj za technickú pomoc študentom obchodnej akadémie. Tešíme sa všetci už teraz na ďalší ročník.