Home / Naše aktivity / Účasť na medzinárodnej výstave v Hraniciach (ČR)

Účasť na medzinárodnej výstave v Hraniciach (ČR)

Dňa 13. septembra 2019 sa v Hranickej Galérii M+M (ČR), konala výstava s názvom SALÓN (starších) VÝTVARNÍKOV. Vystavované diela boli z Hraníc, z Hlohovca (SR), ale aj z Veľkej Británie. Umelci, ale aj seniori sa prezentovali drobnými umeleckými výtvormi: obrazmi, výšivkami, keramikou, fotografiami, enkaustikou… Klienti nášho zariadenia sa prezentovali svojimi drobnými prácami, obrazmi, batikov, enkaustikou, ale aj puzzlami veľkých svetoznámych miest…  Vystavované exponáty klienti zhotovovali v rámci voľnočasových aktivít ale aj programu sociálnej rehabilitácie. V tento deň sme sa po dlhej dobe stretli s našimi dlhoročnými priateľmi z nášho družobného Domova seniorov v Hraniciach.

Ďakujeme organizátorom za pozvanie a naším klientom, že napriek svojmu zdravotnému stavu majú úsilie vytvárať tieto krásne diela.