Home / Aktuálne informácie / Zákaz návštev

Zákaz návštev

 s účinnosťou od 19. septembra 2020 do odvolania

na základe odporúčania a prijatého opatrenia RÚVZ so sídlom v Trnave,

nakoľko okres Trnava je čo sa týka výskytu  COVID-19 v červenej zóne

celoslovenského semaforu.

Mgr. Mária Točiková

           riaditeľka ZpS