Home / Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 18.07.2022 (vrátane)

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky: exteriér ZpS: lavičky v exteriéri ZpS, interiér ZpS: len u klientov, ktorí sú imobilní, izba klienta pred vstupom na oddelenie bude každý návštevník ZpS otestovaný v prípade nepriaznivého počasia: jedáleň v ZpS (Hollého 7), miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16) Počas celej návštevy dodržiavať prísne hygienické opatrenia: vstup do priestorov ZpS len s prekrytými hornými dýchacími ...

Read More »

Zákaz návštev

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Trnave zo dňa 27.06.2022 až do odvolania. Návštevy povolené iba v situáciách, ktoré neznesú odklad – terminálne štádiu klienta. Návštevy v ZpS formou online stretnutia  – videohovor cez: 🟢 WhatsApp 🟣 Viber 🔵 Meet Online stretnutie na základe vopred dohodnutého termínu (dátum a vybraný čas online stretnutia).

Read More »

VESELÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Duch veľkonočných sviatkov je spojený s láskou a nádejou. Nech tento pocit naplní vaše dni aj po zvyšok roka. Veselé veľkonočné sviatky Vám želajú klienti a zamestnanci Harmonie – ZpS, Hlohovec

Read More »

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 29.03.2022 (vrátane)

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške RÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia. Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní stanovených „Pravidiel režimu návštev“ si štatutárny zástupca ZpS vyhradzuje právo obmedziť návštevy. Pravidlá pre návštevy: Priestory pre ...

Read More »

Pravidlá režimu návštev

Návštevy v ZpS nahrádzame online stretnutiami formou videohovoru. Návštevy povolené iba v situáciách, ktoré neznesú odklad – terminálne štádiu klienta. Návštevy v ZpS formou online stretnutia  – videohovor cez: 🟢 WhatsApp 🟣 Viber 🔵 Meett Online stretnutie na základe vopred dohodnutého termínu (dátum a vybraný čas online stretnutia).

Read More »

Vianočné prianie

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. Naďalej pokračujeme v online stretnutiach formou videohovoru: 🟢 WhatsApp 🟣 Viber 🔵 Meet Online stretnutie na základe vopred dohodnutého termínu (dátum a vybraný čas online stretnutia) na tel. čísle: 033 74 220 91. Pripojenie na Hollého na tel. čísle: 0951 653 572 Pripojenie na Podzámskej na tel. čísle: 0903 447 443  

Read More »

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 22.11.2021 (vrátane) ČIERNY OKRES

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške RÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia. Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní stanovených „Pravidiel režimu návštev“ si štatutárny zástupca ZpS vyhradzuje právo obmedziť návštevy. Návštevy povolené iba v situáciách, ...

Read More »

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 01.11.2021 (vrátane) BORDOVÝ OKRES

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške RÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia. Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní stanovených „Pravidiel režimu návštev“ si štatutárny zástupca ZpS vyhradzuje právo obmedziť návštevy. Pravidlá pre návštevy: Priestory pre ...

Read More »

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 18.10.2021 (vrátane) ČERVENÝ OKRES

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške RÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia. Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní stanovených „Pravidiel režimu návštev“ si štatutárny zástupca ZpS vyhradzuje právo obmedziť návštevy. Pravidlá pre návštevy: Priestory pre ...

Read More »

NÁVŠTEVY V ZPS OD 02.08.2021

Milí rodinní príslušníci a známi. S radosťou Vám oznamujeme, že od 02.08.2021 (vrátane) opäť aktualizujeme postupne uvoľňovanie opatrení v rámci bezpečného zabezpečenia návštev. Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky: exteriér ZpS: lavičky v exteriéri ZpS, interiér ZpS: len u klientov, ktorí sú imobilní, izba klienta, v prípade nepriaznivého počasia: jedáleň v ZpS (Hollého 7), miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16) Dĺžka návštevy: Bez ...

Read More »