Home / Naše aktivity (page 3)

Naše aktivity

Vyhliadka Šianec 2019

Dňa 1.10. 2019 sme zorganizovali pre našich klientov Vyhliadku na  Šianec. Zabezpečili sme im dopravu a malé občerstvenie. Klienti Harmonie z oboch budov si prišli vychutnať  posledné teplé lúče. Táto vyhliadka mala najmä poznávací  charakter. Klienti sa orientovali v krajine, ktorú mali pred sebou.  Počas vyhliadky si zaspomínali, čo všetko v tejto krajine prežili. Hľadali svoje rodiská, pracoviská a miesta, ktoré im priniesli veľa ...

Read More »

Účasť na medzinárodnej výstave v Hraniciach (ČR)

Dňa 13. septembra 2019 sa v Hranickej Galérii M+M (ČR), konala výstava s názvom SALÓN (starších) VÝTVARNÍKOV. Vystavované diela boli z Hraníc, z Hlohovca (SR), ale aj z Veľkej Británie. Umelci, ale aj seniori sa prezentovali drobnými umeleckými výtvormi: obrazmi, výšivkami, keramikou, fotografiami, enkaustikou… Klienti nášho zariadenia sa prezentovali svojimi drobnými prácami, obrazmi, batikov, enkaustikou, ale aj puzzlami veľkých svetoznámych miest…  Vystavované exponáty ...

Read More »

Boli sme na Zámku v Hlohovci

Zámok Hlohovec ako dominanta mesta od r. 1999 chátral. Bol dlhé roky uzatvorený a neprístupný pre verejnosť. Mnohí naši klienti, ktorí pochádzajú z Hlohovca poznajú veľmi presne jeho históriu. Informácii, že je zrekonštruovaný  a následne sprístupnený  verejnosti sa veľmi potešili. Dňa 23.8. 2019  si obzreli Zámok klienti z budovy na Podzámskej ulici  a 12.9.2019 klienti z budovy na Hollého ulici. Privítal nás veľmi milý a ochotný personál Zámku. ...

Read More »

Staviame a rozvíjame sa

Leto je  čas oddychu  a zábavy. V tomto čase sme v rámci rozvoja pracovných, mentálnych schopností   a rozvoja zručností našli záľubu v skladaní 3D puzzle. Klienti rozvíjali jemnú motoriku a aj zručnosť pri skladaní hlavolamu. Pri tejto aktivite sme ako komunita veselo a s nadšením spolupracovali a koordinovali stavby. Klienti sa tešili na spoločné skladanie, pri ktorom sme strávili aj niekoľko hodín. Mali sme tak možnosť spojiť zábavu s „prácou“ a pripomenúť ...

Read More »

Športové hry seniorov 2019

Dňa 4. septembra 2019 sa vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja konal v areáli Harmonie – Zariadenia pre seniorov, XIV. ročník Športových hier seniorov. V športovom zápolení prišli seniorov povzbudiť: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta; Peter Dvoran, II. zástupca primátora mesta; Mgr. Ľubomíra Bečarovičová, vedúca odboru spoločenských služieb; Mgr. Katarína Turzová, riaditeľka Obchodnej akadémie v Hlohovci, ako aj iní významní hostia. Pre súťažiace ...

Read More »

Naše letné vychádzky do Zámockej záhrady na Čítanie v tráve 2019

V mesiacoch júl a august 2019 organizovalo tradične Mestské kultúrne centrum Hlohovec v Zámockej záhrade Čítanie v tráve. Aj tento rok sme sa radi chodili nadýchať čerstvého vzduchu a vypočuť si profesionálne prednesy v podaní zaujímavých hostí. Pred návštevou podujatia sme nezabudli myslieť na ochranu proti kliešťom, komárom a tiež zabezpečiť pitný režim. Klienti tu rozvíjali svoje zmysly na základe množstva podnetov z prírody a okolia. Tieto podnety mali ...

Read More »

Anna bál 2019

Dňa 24.7. 2019 sa v dopoludňajších hodinách z budovy Harmonie na Podzámskej ulici ozýval spev. Navštívila nás Folklórna skupina Šulekovo z príležitosti konania tradičného Anna bálu. Svojím spevom spestrila oslavu všetkých našich Aničiek. Oslava sa uskutočnila vo vonkajších priestoroch budovy na Podzámskej ulici. Repertoár skupiny mal takú iskru, že rozospieval a „roztancoval“ sediacich klientov. Pre všetkých bolo pripravené malé občerstvenie. Klienti  mali tiež možnosť ...

Read More »

Výlet do kúpeľného mesta Piešťany

Dňa 18.6. 2019 sme si naplánovali výlet do Piešťan, ktorému predchádzala dôkladná príprava a organizácia. Objednali sme autobusovú dopravu a termín na vyhliadkovú plavbu loďou po Váhu, zabezpečili vozíky. Tešili sme sa veľkému záujmu klientov, napriek ich zdravotným obmedzeniam a vo väčšej miere aj zhoršenej mobilite. Počasie nám prialo. Klienti po raňajkách s nadšením očakávali príchod autobusu.  V autobuse sa po čase stretli klienti, ...

Read More »

MJF Empíria 2019

Dňa 12.6.2019 sme sa už po 9 – krát zúčastnili na prezentácii malých javiskových foriem.  MJF Empíria organizovalo Humanus, n. o. – zariadenie pre seniorov v Empírovom  divadle v Hlohovci. Pozvanie prijali zariadenia sociálnych služieb z blízkeho okolia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Harmonia – ZpS Hlohovec, ako aj Domov seniorov z družobného mesta Hranice ČR. Naše klientky si pripravili program s názvom ...

Read More »

Vychádzka do Zámockej záhrady

Dňa 10.6. 2019 sa klienti nášho zariadenia rozhodli spolu s personálom stráviť dopoludnie v Zámockej záhrade v Hlohovci. Zraz sme mali o 8:30 h. pred budovou na Hollého ulici, klienti z budovy na Podzámskej ulici boli do Zámockej záhrady dovezení našimi autami.  Počas vychádzky nám ochotne pomáhali študenti Obchodnej akadémie v Hlohovci pod vedením p. profesora PhDr.  Stanislava Kamenčíka, ktorý nás sprevádzal po záhrade. Odborným výkladom ...

Read More »