Home / Naše aktivity (page 3)

Naše aktivity

Staviame a rozvíjame sa

Leto je  čas oddychu  a zábavy. V tomto čase sme v rámci rozvoja pracovných, mentálnych schopností   a rozvoja zručností našli záľubu v skladaní 3D puzzle. Klienti rozvíjali jemnú motoriku a aj zručnosť pri skladaní hlavolamu. Pri tejto aktivite sme ako komunita veselo a s nadšením spolupracovali a koordinovali stavby. Klienti sa tešili na spoločné skladanie, pri ktorom sme strávili aj niekoľko hodín. Mali sme tak možnosť spojiť zábavu s „prácou“ a pripomenúť ...

Read More »

Športové hry seniorov 2019

Dňa 4. septembra 2019 sa vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja konal v areáli Harmonie – Zariadenia pre seniorov, XIV. ročník Športových hier seniorov. V športovom zápolení prišli seniorov povzbudiť: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta; Peter Dvoran, II. zástupca primátora mesta; Mgr. Ľubomíra Bečarovičová, vedúca odboru spoločenských služieb; Mgr. Katarína Turzová, riaditeľka Obchodnej akadémie v Hlohovci, ako aj iní významní hostia. Pre súťažiace ...

Read More »

Naše letné vychádzky do Zámockej záhrady na Čítanie v tráve 2019

V mesiacoch júl a august 2019 organizovalo tradične Mestské kultúrne centrum Hlohovec v Zámockej záhrade Čítanie v tráve. Aj tento rok sme sa radi chodili nadýchať čerstvého vzduchu a vypočuť si profesionálne prednesy v podaní zaujímavých hostí. Pred návštevou podujatia sme nezabudli myslieť na ochranu proti kliešťom, komárom a tiež zabezpečiť pitný režim. Klienti tu rozvíjali svoje zmysly na základe množstva podnetov z prírody a okolia. Tieto podnety mali ...

Read More »

Anna bál 2019

Dňa 24.7. 2019 sa v dopoludňajších hodinách z budovy Harmonie na Podzámskej ulici ozýval spev. Navštívila nás Folklórna skupina Šulekovo z príležitosti konania tradičného Anna bálu. Svojím spevom spestrila oslavu všetkých našich Aničiek. Oslava sa uskutočnila vo vonkajších priestoroch budovy na Podzámskej ulici. Repertoár skupiny mal takú iskru, že rozospieval a „roztancoval“ sediacich klientov. Pre všetkých bolo pripravené malé občerstvenie. Klienti  mali tiež možnosť ...

Read More »

Výlet do kúpeľného mesta Piešťany

Dňa 18.6. 2019 sme si naplánovali výlet do Piešťan, ktorému predchádzala dôkladná príprava a organizácia. Objednali sme autobusovú dopravu a termín na vyhliadkovú plavbu loďou po Váhu, zabezpečili vozíky. Tešili sme sa veľkému záujmu klientov, napriek ich zdravotným obmedzeniam a vo väčšej miere aj zhoršenej mobilite. Počasie nám prialo. Klienti po raňajkách s nadšením očakávali príchod autobusu.  V autobuse sa po čase stretli klienti, ...

Read More »

MJF Empíria 2019

Dňa 12.6.2019 sme sa už po 9 – krát zúčastnili na prezentácii malých javiskových foriem.  MJF Empíria organizovalo Humanus, n. o. – zariadenie pre seniorov v Empírovom  divadle v Hlohovci. Pozvanie prijali zariadenia sociálnych služieb z blízkeho okolia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Harmonia – ZpS Hlohovec, ako aj Domov seniorov z družobného mesta Hranice ČR. Naše klientky si pripravili program s názvom ...

Read More »

Vychádzka do Zámockej záhrady

Dňa 10.6. 2019 sa klienti nášho zariadenia rozhodli spolu s personálom stráviť dopoludnie v Zámockej záhrade v Hlohovci. Zraz sme mali o 8:30 h. pred budovou na Hollého ulici, klienti z budovy na Podzámskej ulici boli do Zámockej záhrady dovezení našimi autami.  Počas vychádzky nám ochotne pomáhali študenti Obchodnej akadémie v Hlohovci pod vedením p. profesora PhDr.  Stanislava Kamenčíka, ktorý nás sprevádzal po záhrade. Odborným výkladom ...

Read More »

Predstavenie nového II. zástupcu primátora mesta Hlohovec

Dňa 29.5. 2019 sa uskutočnilo stretnutie našich klientov v oboch budovách s poslancom mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, II. zástupcom primátora mesta Hlohovec p. Petrom Dvoranom. Toto stretnutie sa konalo pri príležitosti uvedenia do funkcie nového II. zástupcu primátora mesta Hlohovec p. Dvorana. V jeho kompetencii je vytvárať podmienky rozvoja jednotlivých oblastí života v meste, s dôrazom na sociálnu oblasť a prioritne podmienok pre seniorov v sociálnej a kultúrnej ...

Read More »

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 Dňa 25. 5.  2019 sa v mestách a obciach Slovenskej republiky konali voľby do Európskeho parlamentu. Tento rok sme sa už po tretíkrát stretli pri volebných urnách. Všetkým  naším klientom sme umožnili voliť. Bolo už na ich vlastnom uvážení  zúčastniť sa a zahlasovať aj na voľbách do Európskeho parlamentu. Je obdivuhodné, že aj napriek veku a zdravotným problémom klienti túto možnosť  radi využili. Klientom ...

Read More »

Pozerali sme sa na hviezdy

Dňa 21.5. 2019 sme išli za veľmi priaznivého počasia na exkurziu do Hvezdárne a planetária  M. R. Štefánika v Hlohovci. Stretli sa tu klienti z oboch  našich budov  a príjemne sa  porozprávali. Neskôr sme sa presunuli priamo do planetária. Tu nám bol premietnutý na kopulu program zameraný na vznik a vývoj hviezd, legendy o súhvezdiach zimnej a letnej oblohy. Bol to veľmi pekný zážitok vidieť tajuplný vesmír ...

Read More »