Home / Naše aktivity (page 5)

Naše aktivity

Budúcnosť TTSK  je aj v rukách našich klientov

Dňa  4. 11. 2017 sa konali Voľby do VÚC aj v meste Hlohovec. Naši klienti mali možnosť si vybrať zo zoznamu kandidátov  3 poslancov a 1 predsedu. Niekoľko dní vopred ich navštívila sociálna pracovníčka a inštruktorky sociálnej rehabilitácie a podali im potrebné informácie v osobných rozhovoroch. Boli im odovzdané aj zoznamy kandidátov, ktoré taktiež viseli aj na nástenkách oboch našich budov. Viedli sa ohnivé diskusie ...

Read More »

Letné básnenie 2017

Počas teplých letných mesiacov MKLC- Knižnica Hlohovec organizovala súťaž s názvom Letné básnenie 2017. Naša klientka p. Františka Dvoranová, vášnivá poetka,  túto výzvu prijala.  Do súťaže sa zapojili všetky vekové kategórie. Úmyslom bolo podeliť sa s čitateľmi o jej smutno – veselý pohľad na starobu. Preto názov ,,Smiech cez slzy“.  Všetky prihlásené básne si mohli pozrieť  čitatelia, ktorí prišli do knižnice. Hlasovanie bolo ...

Read More »

Vystúpenie a divadelné predstavenie 1. ZŠ Hlohovec

Dňa 25. 10. 2017 nás navštívili žiaci druhého stupňa 1. ZŠ Hlohovec . V rámci Mesiaca úcty k starším si samy pripravili pre našich klientov vystúpenie a divadielko, ktoré ich veľmi potešilo.  Známu hymnu teen-agerov  ,,Hej sokoly“ si zaspievali aj naši klienti. Na záver obdarovali  našich starkých vlastnoručne upečenými koláčikmi a aj kyticou živých kvetov. Predstavenie potešilo nejedného klienta a vyčarovalo na tvári úsmev. ...

Read More »

Vystúpenie Folklórnej skupiny Šulekovo

Dňa  24.10. 2017 naše zariadenie navštívila Folklórna skupina Šulekovo pri MsKC Hlohovec  so svojím vystúpením. V rámci mesiaca október – Mesiaca úcty k starším nám prišli spríjemniť  svojimi piesňami  jesenné dopoludnie. Piesne sprevádzala úvodným slovom p. Mgr. Oľga Mičková. Vystúpenie otvorila známa hymna seniorov ,,Zahučali hory, zahučali lesy…“ Ďalšie piesne boli venované mamičkám, spomienkam na mladosť a pri Kytici piesní sa rozospievali aj ...

Read More »

Čítanie v tráve v Zámockej záhrade

Počas letných prázdnin sa klienti nášho zariadenia prostredníctvom Mestskej knižnice v Hlohovci dostali do ríše rozprávok. Každý štvrtok dopoludnia o 10:00 hod. sa v Zámockej záhrade pri amfiteátri stretli nielen deti, ale aj všetci, čo majú radi rozprávky. Aj my sme vstúpili do príjemnej atmosféry Zámockej záhrady, posedenia pod stromami a priam v umeleckými prednesmi rozprávok  počas letných prázdnin. V ...

Read More »

Športové hry 2017

Športové hry Harmonia – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec, sme pre našich klientov a zamestnancov zorganizovali  30. mája 2017 pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, vo svojich priestoroch na Podzámskej ulici. V minulom ročníku sme si overili u svojich klientov záujem o podobné podujatia. Aj viacerí z minuloročných súťažiacich  si overili, že pohyb vonku navodzuje príjemné uvoľnenie, psychickú pohodu, radosť a spontánny pôžitok. U úspešných v súťažných disciplínach zvyšuje aj ...

Read More »

Mobilná záhradka

Mobilná záhradka vznikla s cieľom  povzbudiť a aktivizovať nielen našich mobilných, ale hlavne aj imobilných  klientov Harmonie – Zariadenia pre seniorov v Hlohovci, aby sa zapájali do spoluvytvárania spoločných priestorov.  Vzhľadom k tomu, že naše zariadenie sa skladá z dvoch budov, ktoré sa nachádzajú v rôznych lokalitách mesta Hlohovec, vymysleli sme si pre klientov nášho zariadenia dve mobilné záhradky. Tie vďaka svojej výške a mobilnosti ...

Read More »

Canisterapia

Canisterapia je liečebná terapia, v ktorej  sa využíva pozitívne pôsobenie psa ku zlepšeniu zdravotného stavu. Pes lieči osamelosť a jeho spoločnosť obohacuje a spestruje život. Starostlivosť o psa odvádza pozornosť od problémov a láme bariéry osamelosti bez toho, aby ste si to sami všimli. Priaznivé účinky canisterapie využívajú v súčasnosti pri liečbe rôznych podôb závislosti, ako podpornú alternatívnu metódu pri liečení ...

Read More »

Poležiačky sme hľadeli na hviezdy

Zamestnanci a klienti Harmonie – zariadenia pre seniorov, Hlohovec, si 7. apríla 2017 približne dve hodiny spolu poležali na polohovacích kreslách v planetáriu, vo Hvezdárni  a planetáriu M. R. Štefánika Hlohovec. Na Slovensku je  pätnásť hvezdárni, no len v piatich je aj planetárium. Hlohovec patrí k tým šťastnejším. Činnosť hvezdárne, často nazývanej aj observatórium sa zameriava na vedeckú a odbornú prácu. V Hlohovci sa zameriavajú ...

Read More »

Krížová cesta a svätá omša v kostole Všetkých svätých

Krížová cesta pre našich klientov a zamestnancov v kostole Všetkých svätých, pri Františkánskom  kostole  v Hlohovci bola odslúžená vo Veľkonočnom čase 12. apríla 2017 gvardiánom, pátrom Jeremiašom Kvakom, OFM. Omša s krížovou cestou má inú, sviatočnejšiu atmosféru a veriaci lepšie cíti velebu v Božom chráme. Piesne a organová hudba naživo prinášajú aj hlboký umelecký zážitok. Preto sme v tomto sviatočnom období pre nich dohodli možnosť absolvovať modlitby ...

Read More »