Home / Naše aktivity (page 5)

Naše aktivity

Duchovná obnova na Veľkú noc

11.4. 2019 pokračovali naše prípravy na Veľkú noc pobožnosťou krížovej  cesty a slávením svätej omše vo Františkánskom kláštore v Hlohovci. Hl. celebrantom bol p. Jeremiáš OFM.  Zmena počasia neodradila naše odhodlanie a na tejto slávnosti sa stretli klienti s oboch budov. Potešili sa so vzájomnej prítomnosti. Naše pozvanie tiež prijali deti z DSS Pastuchov, ktoré boli pre nás povzbudením a vytvorili pocit spolupatričnosti. Ďakujeme skutočne všetkým ...

Read More »

Veľkonočné pečenie 2019

Dňa 9.4. 2019 sa stretli na budove Podzámska šikovné klientky- gazdinky z oboch budov pri príležitosti pečenia veľkonočného pečiva. Práca s cestom im išla veľmi dobre. Týmto spôsobom si klientky rozvíjajú pracovné schopnosti  a prostredníctvom rozhovorov sa vzájomne obohacujú. Keď bola práca hotová posedeli si pri káve a ochutnali aj čerstvé voňavé koláčiky. Aj takto sladko sme sa pripravili na slávenie Veľkej noci. Nestačilo ...

Read More »

Milé prekvapenie

Dňa 8. 4. 2019 sa na oboch našich budovách tradične uskutočnila Porada klientov s p. riaditeľkou. P. riaditeľka oboznámila klientov s chodom nášho zariadenia a aktuálnym plánom do konca roka.  Aj klienti sa aktívne zapojili so svojími pripomienkami ohľadom svojich potrieb. Po skončení porady na budove Podzámska 16 nás potešili svojou návštevou „najmenší “. Pri príležitosti Dňa zdravia si pripravili krátky program plný spevu, ...

Read More »

Aj my volíme :)

Dňa 16.3. 2019 si aj naši klienti mohli uplatniť právo voľby prezidenta. Veľmi sa tešili, že môžu aj napriek svojím zdravotným ťažkostiam  prispieť k voľbe a odovzdať svoj hlas tomu, koho názory sú im blízke. Voľby pokračovali II. kolom, ktorého sa tiež zúčastnili. Táto ich aktivita a účasť svedčí o tom, že považujú za dôležité naplniť svoju občiansku povinnosť. Ďakujeme zamestnancom MÚ Hlohovec ...

Read More »

Oslava MDŽ v našom zariadení

Aj tento rok sme dňa 8.3. 2019 tradičným spôsobom oslávili sviatok všetkých žien MDŽ. P. riaditeľka osobne popriala každej klientke k tomuto sviatku a odovzdala sladký darček. Naša oslava pokračovala dňa 12.3. 2019, kedy sa v našom zariadení stretli dve generácie. Deti so Spojenej školy v Hlohovci si nacvičili program s tematikou MDŽ pod dohľadom p. učiteliek. Žiaci vystúpili so svojimi scénkami, ktoré mali aj ...

Read More »

Fašiangové pečenie 2019

Dňa 5.3. sme sa zišli pri príležitosti pečenia fánok na  Podzámskej ulici, kde nás už čakali naše klientky- gazdinky oblečené v zásterách. Práca a gúľanie cesta im išla od ruky. Všetkých presvedčili, že táto zručnosť sa im neodcudzila. Hotové a voňavé fánky obalili v cukre a vychutnali si ich s kávičkou. Bolo to veľmi príjemné stretnutie klientov. Pri pečení a pri kávičke si posedeli a porozprávali sa. Takto ...

Read More »

„Vianočná pošta“ a „Vianočný zázrak“

Aj tento rok sa v našom zariadení vďaka ľuďom s dobrým srdcom mohlo zdvojnásobiť  Vianočné posolstvo.  Dňa 20.12. 2018 sme slávnostne odovzdávali  Vianočnú poštu a tiež aj darčeky z projektu „Vianočný zázrak“ našim klientom Poštári mali aj tento rok veľa práce na našej adrese, pretože nosili k nám veľké množstvá Vianočnej pošty pre našich klientov, ale aj balíkov.  Vianočné pozdravy, pohľadnice a listy sú sprostredkované ...

Read More »

Návšteva sv. Mikuláša

Dňa 6. 12. 2018 nás ako každý rok navštívil sv. Mikuláš, ktorý prišiel v sprievode anjelov a aj čertov. Naši klienti sa jeho príchodu veľmi potešili. Študenti z OA si pod vedením PhDr. Stanislava Kamenčíka pripravili veľmi milý program, do ktorého sa zapojili aj naši klienti. Reagovali spontánne svojimi básňami a piesňami, ktorými chceli vyjadriť svoju vďaku. Bolo z toho cítiť radosť. Mikuláš sa spolu ...

Read More »

Deň bez bariér 2018

Dňa 1. 12. 2018 sa v Mestskej športovej hale v Hlohovci konalo podujatie Deň bez bariér. Aj my sme sa ho radi zúčastnili. Bol to  príjemný zážitok a bohatý kultúrny program nám spestril deň. V programe sa predstavili okrem iných aj nevidiace dvojičky Kušnírakové či deti z DSS Pastuchov. Zaujali nás ukážky paralympijského športu BOCCIA, psovodov záchranárov z K7- Physio Canis, zoznámili ...

Read More »

Vianočné pečenie

Dňa 27.11. 2018 sa naše gazdinky-klientky zišli na Podzámskej ulici na Vianočné pečenie. Pravú vianočnú atmosféru pomôže navodiť aj pečenie tradičného vianočného pečiva. V Harmónii v zariadení pre  seniorov mesta Hlohovec sa tento krát na základne podnetného projektu Mesta Hlohovec rozhodli zamestnanci Mestského úradu Hlohovec tráviť svoj čas v spoločnosti našich klientiek a venovať sa spoločnému dielu- pečeniu Vianočného pečiva. Aj tento ...

Read More »