Home / Naše aktivity (page 5)

Naše aktivity

Aj my volíme :)

Dňa 16.3. 2019 si aj naši klienti mohli uplatniť právo voľby prezidenta. Veľmi sa tešili, že môžu aj napriek svojím zdravotným ťažkostiam  prispieť k voľbe a odovzdať svoj hlas tomu, koho názory sú im blízke. Voľby pokračovali II. kolom, ktorého sa tiež zúčastnili. Táto ich aktivita a účasť svedčí o tom, že považujú za dôležité naplniť svoju občiansku povinnosť. Ďakujeme zamestnancom MÚ Hlohovec ...

Read More »

Oslava MDŽ v našom zariadení

Aj tento rok sme dňa 8.3. 2019 tradičným spôsobom oslávili sviatok všetkých žien MDŽ. P. riaditeľka osobne popriala každej klientke k tomuto sviatku a odovzdala sladký darček. Naša oslava pokračovala dňa 12.3. 2019, kedy sa v našom zariadení stretli dve generácie. Deti so Spojenej školy v Hlohovci si nacvičili program s tematikou MDŽ pod dohľadom p. učiteliek. Žiaci vystúpili so svojimi scénkami, ktoré mali aj ...

Read More »

Fašiangové pečenie 2019

Dňa 5.3. sme sa zišli pri príležitosti pečenia fánok na  Podzámskej ulici, kde nás už čakali naše klientky- gazdinky oblečené v zásterách. Práca a gúľanie cesta im išla od ruky. Všetkých presvedčili, že táto zručnosť sa im neodcudzila. Hotové a voňavé fánky obalili v cukre a vychutnali si ich s kávičkou. Bolo to veľmi príjemné stretnutie klientov. Pri pečení a pri kávičke si posedeli a porozprávali sa. Takto ...

Read More »

„Vianočná pošta“ a „Vianočný zázrak“

Aj tento rok sa v našom zariadení vďaka ľuďom s dobrým srdcom mohlo zdvojnásobiť  Vianočné posolstvo.  Dňa 20.12. 2018 sme slávnostne odovzdávali  Vianočnú poštu a tiež aj darčeky z projektu „Vianočný zázrak“ našim klientom Poštári mali aj tento rok veľa práce na našej adrese, pretože nosili k nám veľké množstvá Vianočnej pošty pre našich klientov, ale aj balíkov.  Vianočné pozdravy, pohľadnice a listy sú sprostredkované ...

Read More »

Návšteva sv. Mikuláša

Dňa 6. 12. 2018 nás ako každý rok navštívil sv. Mikuláš, ktorý prišiel v sprievode anjelov a aj čertov. Naši klienti sa jeho príchodu veľmi potešili. Študenti z OA si pod vedením PhDr. Stanislava Kamenčíka pripravili veľmi milý program, do ktorého sa zapojili aj naši klienti. Reagovali spontánne svojimi básňami a piesňami, ktorými chceli vyjadriť svoju vďaku. Bolo z toho cítiť radosť. Mikuláš sa spolu ...

Read More »

Deň bez bariér 2018

Dňa 1. 12. 2018 sa v Mestskej športovej hale v Hlohovci konalo podujatie Deň bez bariér. Aj my sme sa ho radi zúčastnili. Bol to  príjemný zážitok a bohatý kultúrny program nám spestril deň. V programe sa predstavili okrem iných aj nevidiace dvojičky Kušnírakové či deti z DSS Pastuchov. Zaujali nás ukážky paralympijského športu BOCCIA, psovodov záchranárov z K7- Physio Canis, zoznámili ...

Read More »

Vianočné pečenie

Dňa 27.11. 2018 sa naše gazdinky-klientky zišli na Podzámskej ulici na Vianočné pečenie. Pravú vianočnú atmosféru pomôže navodiť aj pečenie tradičného vianočného pečiva. V Harmónii v zariadení pre  seniorov mesta Hlohovec sa tento krát na základne podnetného projektu Mesta Hlohovec rozhodli zamestnanci Mestského úradu Hlohovec tráviť svoj čas v spoločnosti našich klientiek a venovať sa spoločnému dielu- pečeniu Vianočného pečiva. Aj tento ...

Read More »

Účasť na výstave „Zvečnené šúpolím“

Dňa 28. novembra 2018 sme sa zúčastnili výstavy vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci pod názvom „Zvečnené šúpolím“. Pani Antónia Dvorščíková vystavovala svoje milé dobové postavičky zo šúpolia. Umožnila nám tak na chvíľu vrátiť sa do nášho detstva, do života na dedine. Odchádzali sme očarení, dýchla na nás história.

Read More »

Účasť na tvorivých dielničkách v Samárii OZ

Dňa 9.11. 2018 sa o 9 hod. v Samárii  OZ Hlohovec zišli malí a veľkí s tvorivým duchom. Deti s MŚ s p. učiteľkami , predškoláci s mamičkami a klientky z nášho zariadenia. O zážitky nebola núdza. Z budovy sa ozýval detský smiech a vrava. Ďakujeme v mene našich klientov za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v tvorivých dielničkách.

Read More »

Slávenie sv. omše za našich klientov a rodinných príslušníkov, ktorí nás predišli do večnosti

Dňa 21.11. 2018 sa naši klienti a zamestnanci stretli na slávení sv. omše netradične v kostolíku Ducha sv. (v špitáliku). Pozvanie prijala tiež naša dlhoročná priateľka p. Horbárová s dcérkou. Po spoločnom stretnutí na tomto mieste sme sa ponorili do atmosféry kostolíka. Sv. omšu celebroval OFM Jeremiáš Daniel Kvaka. O hudbu sa postarala organistka p. Gabika Karabová a do priebehu sv. omše sa čítaním ...

Read More »