Home / Naše aktivity / Budúcnosť TTSK  je aj v rukách našich klientov

Budúcnosť TTSK  je aj v rukách našich klientov

Dňa  4. 11. 2017 sa konali Voľby do VÚC aj v meste Hlohovec. Naši klienti mali možnosť si vybrať zo zoznamu kandidátov  3 poslancov a 1 predsedu. Niekoľko dní vopred ich navštívila sociálna pracovníčka a inštruktorky sociálnej rehabilitácie a podali im potrebné informácie v osobných rozhovoroch. Boli im odovzdané aj zoznamy kandidátov, ktoré taktiež viseli aj na nástenkách oboch našich budov. Viedli sa ohnivé diskusie a naši klienti žili prípravou na voľby. Dosvedčili to aj svojou účasťou. Nezúčastnilo sa 20% našich možných voličov. Dôvodom neúčasti bol ich zdravotný stav, ale najmä neznalosť osôb poslancov a ich vízii. Pre budúcnosť by bolo vhodné pamätať aj na túto kategóriu obyvateľov, možno osobným predstavením,  tak ako to bolo aj v minulosti.