Home / Naše aktivity / Svätá omša u Františkánov

Svätá omša u Františkánov

Dňa 8.11. 2017 sa naši zamestnanci a klienti zúčastnili na dušičkovom slávení  Sv. omše. Všetci sme sa stretli o 9:30 h. vo Františkánskom kláštore v Hlohovci. Sv. omšu celebroval p. Bruno Peter Včela OFM. Bola obetovaná za klientov, personál  a ich rodiny, ale aj za tých, ktorí nás predišli do večnosti. Neboli sme len pasívnymi účastníkmi, ale naše 2 klientky sa zapojili do liturgie priamo. Prvé čítanie z listu Rimanom o naplnení zákona, ktorým je láska, nám prečítala p. Anna Bobáková, ktorá zastupovala budovu ZpS na Hollého ulici. V mene všetkých predniesla prosby p. Veronika Kolonyová, klientka z budovy ZpS na Podzámskej ulici. Povzbudivé slová p. Bruna o spoločenstve, ktoré spolu tvoríme sa nás tiež dotýkali. Naplnení silnými dojmami sme sa vrátili ,,domov“.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na slávení Sv. omše najmä p. Brunovi, bratovi Teréziusovi a organistke p. Karabovej.