Home / Naše aktivity / Canisterapia

Canisterapia

Canisterapia je liečebná terapia, v ktorej  sa využíva pozitívne pôsobenie psa ku zlepšeniu zdravotného stavu. Pes lieči osamelosť a jeho spoločnosť obohacuje a spestruje život. Starostlivosť o psa odvádza pozornosť od problémov a láme bariéry osamelosti bez toho, aby ste si to sami všimli. Priaznivé účinky canisterapie využívajú v súčasnosti pri liečbe rôznych podôb závislosti, ako podpornú alternatívnu metódu pri liečení autizmu, epilepsie, psychologických či psychiatrických onemocneniach, taktiež pri poruchách zmyslového vnímania. V týchto prípadoch pes plní funkciu dobrého kamaráta, zvyšuje pocit bezpečia v dave, dodáva istotu, sebadôveru a istú sebestačnosť. Ľudia, ktorým robí problém komunikácia s okolím, sa šikovnejšie adaptujú s prostredím a ľahšie sa vyjadrujú, ak majú pri sebe psieho spoločníka.