Home / Naše aktivity / Duchovná obnova na Veľkú noc

Duchovná obnova na Veľkú noc

11.4. 2019 pokračovali naše prípravy na Veľkú noc pobožnosťou krížovej  cesty a slávením svätej omše vo Františkánskom kláštore v Hlohovci. Hl. celebrantom bol p. Jeremiáš OFM.  Zmena počasia neodradila naše odhodlanie a na tejto slávnosti sa stretli klienti s oboch budov. Potešili sa so vzájomnej prítomnosti. Naše pozvanie tiež prijali deti z DSS Pastuchov, ktoré boli pre nás povzbudením a vytvorili pocit spolupatričnosti.

Ďakujeme skutočne všetkým zúčastnením za ich obetu, ktorou vytvorili atmosféru plnú pokoja.