Home / Naše aktivity / FS Šulekovo opäť u nás :)

FS Šulekovo opäť u nás :)

„Sme Folklórna skupina Šulekovo a spievame staré ľudové piesne, ktoré chceme uchovať pre nové generácie.“ Týmito slovami uviedla skupinu vedúca súboru p. Mgr. Mičková, ktorá spolu so skupinou prišla dňa  11.4. 2019 v popoludňajších hodinách s predpremiérovým vystúpením. Keďže naši klienti majú túto skupinu vo veľkej obľube a zároveň by vedeli  poukázať na prípadné nedostatky boli prví, ktorí si vypočuli súťažný program tejto skupiny.

Úvod patril hudobnému nástroju „verkliku“ ,do ktorého tónov sa započúvali naši klienti. Trénovali si pamäť tým, že sa snažili určiť pieseň. Milým hosťom a prekvapením pre nás bol rodák z Červeníka, ktorý svojím hlasom a prejavom pohladil duše nás všetkých. Skupina zožala veľký aplauz  a na záver vystúpenia vyšli vo výbere piesní v ústrety našim klientom.

Ďakujeme všetkým členom a hosťovi tejto skupiny za ich čas a dôveru prejavenú pri „hodnotení ich profesionálneho výkonu“.