Home / Naše aktivity / Krížová cesta a svätá omša v kostole Všetkých svätých

Krížová cesta a svätá omša v kostole Všetkých svätých

Krížová cesta pre našich klientov a zamestnancov v kostole Všetkých svätých, pri Františkánskom  kostole  v Hlohovci bola odslúžená vo Veľkonočnom čase 12. apríla 2017 gvardiánom, pátrom Jeremiašom Kvakom, OFM.

Omša s krížovou cestou má inú, sviatočnejšiu atmosféru a veriaci lepšie cíti velebu v Božom chráme. Piesne a organová hudba naživo prinášajú aj hlboký umelecký zážitok. Preto sme v tomto sviatočnom období pre nich dohodli možnosť absolvovať modlitby Krížovej cesty v kostole. Menej imobilných klientov, ktorí mali záujem o návštevu kostola sme zaviezli na autách a dokonca niektorí naši zamestnanci a klienti ordinovali pri omši. Klientky Anna Bobáková prečítala Božie slovo a Františka Miškayová Prosby veriacich. Niekdajší náš zamestnanec pán Děd miništroval  pri sv. omši a naši údržbári a šoféri  Richard Škoda a Marek Rus absolvovali z kňazom  všetky zastavenia v Krížovej ceste.

Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista konkretizovanom v jednotlivých zastaveniach jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dolorosa. Modlí sa zvyčajne cez pôstne obdobie. Viacerí svätí sa ju modlili veľmi často. Pôvod krížovej cesty siaha k dávnym pútam do Jeruzalema. V 15. a 16. storočí. Františkáni  začali budovať zastavenia krížovej cesty aj v Európe. Pre historické súvislosti, ale aj pre dobrú spoluprácu, padla naša voľba z viacerých hlohoveckých katolíckych  kostolov na Františkánsky kostol v Hlohovci.

Text a foto: Jana Šimurková