Home / Naše aktivity / Poležiačky sme hľadeli na hviezdy

Poležiačky sme hľadeli na hviezdy

Zamestnanci a klienti Harmonie – zariadenia pre seniorov, Hlohovec, si 7. apríla 2017 približne dve hodiny spolu poležali na polohovacích kreslách v planetáriu, vo Hvezdárni  a planetáriu M. R. Štefánika Hlohovec.

Na Slovensku je  pätnásť hvezdárni, no len v piatich je aj planetárium. Hlohovec patrí k tým šťastnejším. Činnosť hvezdárne, často nazývanej aj observatórium sa zameriava na vedeckú a odbornú prácu. V Hlohovci sa zameriavajú na fyziku Slnka a premenných hviezd. My môžeme posúdiť, že návšteva planetária, kde sa na vnútro kopule premieta obloha je vhodná  nielen pre žiakov ale pre každého, koho zaujímajú astronomické úkazy vo vesmíre. Pozreli sme si asi dvojhodinovú videoprojekciu astronomických snímok a animácií doplnených výkladom. Naučili sme sa ako sa orientovať na oblohe v našich zemepisných šírkach a aj s pohybmi nebeských telies. Pozreli sme si video o súhvezdiach a o vývoji hviezd a dvojhviezdy, najpútavejšie boli legendy o súhvezdiach zimnej oblohy. Odhalili nám tajomstvá aj Slnka aj komét. Na našej fiktívnej ceste sme navštívili najjužnejšie miesto na svete Antarktídu, Premietli nám oblohu presne tak, ako by sme ju videli keby sme sa nachádzali v Austrálii. V dnešnej dobe sú veľkým zážitkom aj pozorovanie preletov umelých vesmírnych telies – medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a záblesky sond IRIDIUM. Naučili nás, ako ich pozorovať aj  doma bez ďalekohľadu. Na záver, pred odvozom domov sme sa potešili od planetária pekným výhľadom na mesto Hlohovec a jeho okolie. Nadýchali sme sa aj vône tento rok mimoriadne skoro kvitnúcich čerešní a višní, ktorými je obklopené observatórium v Hlohovci.

Text a foto: Jana Šimurková