Home / Naše aktivity / Kvetinový deň Holíč jún 2015

Kvetinový deň Holíč jún 2015

Je streda 18.6.2015 a my sa vydávame na cestu do Holíča, kde sme boli pozvaní, aby sme sa zúčastnili 9. Ročníka podujatia „Kvetinový deň“. Po veľmi srdečnom prijatí  prezentácii sa naši klienti zvítali s ostatnými priateľmi s ktorými sa na tomto podujatí stretávajú rok čo rok. V príjemnej atmosfére prebiehali živé a srdečné rozhovory. Pôsobivé bolo aj vystúpenie klientov z Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Holíči. Po odznení poslednej melódie bolo vyhlásené poradie súťažiacich, predlohy ktoré si vylosovali boli rozdané. Úloha súťažiacich bola, čo najvernejšie napodobniť  – zaranžovať živý materiál, krásne kvety, ktoré sa nachádzali na stoloch. Už len zapojiť fantáziu a môžeme začať. Tu sa všetci klienti prejavili ako veľmi šikovní a nápadmi len tak sršali. Čas, ktorý bol vymedzený na zadané úlohy skončil a všetci spokojne hľadeli na svoje výtvory. Spokojná bola aj porota, ktorá mala ťažkú úlohu, vybrať najkrajšie dielo.  Výkony, ktoré podali súťažiaci, boli na nerozoznanie od profesionálnych aranžérov. Pekné na celom podujatí bolo to, že sa ho mohli zúčastniť aj rodinný príslušníci, ktorí spolupracujú s našim personálom a tak toto podujatie získalo punc rodinnej atmosféry. Hodnotenie? Zvíťazili všetci. Zase sa potvrdilo, že ľudia pokročilého veku si udržiavajú vnútornú mladosť tým, že stále vedia vnímať krásu, estetiku a svojimi hoci trošku roztrasenými rukami ju aj vyjadriť. Bolo to veľmi pekné podujatie a my sme sa v dobrej nálade vrátili domov a určite sa tešíme, že sa o rok znovu stretneme na tejto vydarenej akcii.