Home / Naše aktivity / Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

👵🧓V Zariadení pre seniorov Harmonia v Hlohovci bolo dnes veselo. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa konalo podujatie, ktoré prispelo k spestreniu jesene života klientom ZPS Harmonia na Podzámskej ulici.

🎸Seniorov 19. októbra navštívil i primátor Hlohovca Ivan Baranovič, viceprimátor Henrich Pataláš a riaditeľka kancelárie primátora Ivona Reinhardtová. Pekným kultúrnym programom prispeli i deti zo ZŠ M. R. Štefánika a stredoškoláci zo SOŠ na Nerudovej ulici umeleckým slovom a vedomostným kvízom. Príjemným spestrením boli aj tóny gitary a spev Stanislava Kamenčíka.

🎀Všetkých prítomných potešili darčeky nielen od mesta, ale i od TT SK a ďalších sponzorov, ktorí zariadenie podporujú.