Home / Naše aktivity / Milé prekvapenie

Milé prekvapenie

Dňa 8. 4. 2019 sa na oboch našich budovách tradične uskutočnila Porada klientov s p. riaditeľkou. P. riaditeľka oboznámila klientov s chodom nášho zariadenia a aktuálnym plánom do konca roka.  Aj klienti sa aktívne zapojili so svojími pripomienkami ohľadom svojich potrieb. Po skončení porady na budove Podzámska 16 nás potešili svojou návštevou „najmenší “. Pri príležitosti Dňa zdravia si pripravili krátky program plný spevu, ktorý navodil našim klientom široký úsmev.  Nezabudli ich obdariť  vlastnoručne vyrobeným kvietkom.

Any prescription drugs can interfere with sleep, such as certain antidepressants and medications for asthma or blood pressure. Many over-the-counter medications — such as some pain medications, allergy and cold medications https://insomniatopremedies.com/zolpidem, and weight-loss products — contain caffeine and other stimulants that can disrupt sleep. Examples of conditions linked with insomnia include chronic pain, cancer, diabetes, heart disease, asthma, gastroesophageal reflux disease (GERD), overactive thyroid, Parkinson’s disease and Alzheimer’s disease. insomniatopremedies.com

Ďakujeme neznámej škôlke za milú návštevu 🙂