Home / Naše aktivity / Aj my volíme :)

Aj my volíme :)

Dňa 16.3. 2019 si aj naši klienti mohli uplatniť právo voľby prezidenta. Veľmi sa tešili, že môžu aj napriek svojím zdravotným ťažkostiam  prispieť k voľbe a odovzdať svoj hlas tomu, koho názory sú im blízke. Voľby pokračovali II. kolom, ktorého sa tiež zúčastnili.

Táto ich aktivita a účasť svedčí o tom, že považujú za dôležité naplniť svoju občiansku povinnosť.

Ďakujeme zamestnancom MÚ Hlohovec v mene klientov a všetkým, ktorí prispeli k tomu, že im bolo umožnené voliť do volebných schránok.