Home / Naše aktivity / Oslava MDŽ v našom zariadení

Oslava MDŽ v našom zariadení

Aj tento rok sme dňa 8.3. 2019 tradičným spôsobom oslávili sviatok všetkých žien MDŽ. P. riaditeľka osobne popriala každej klientke k tomuto sviatku a odovzdala sladký darček.

Naša oslava pokračovala dňa 12.3. 2019, kedy sa v našom zariadení stretli dve generácie. Deti so Spojenej školy v Hlohovci si nacvičili program s tematikou MDŽ pod dohľadom p. učiteliek. Žiaci vystúpili so svojimi scénkami, ktoré mali aj náučný charakter. Svojím spevom pohladili aj duše našich klientov. Rozlúčili sa spevom a podarovali našim ženám vlastnoručne vyrobené srdiečka. Ďakujeme p. učiteľkám a žiakom za ich námahu, ktorá priniesla svoje ovocie v podobe radosti našich klientov.