Home / Naše aktivity / MJF Empíria 2019

MJF Empíria 2019

Dňa 12.6.2019 sme sa už po 9 – krát zúčastnili na prezentácii malých javiskových foriem.  MJF Empíria organizovalo Humanus, n. o. – zariadenie pre seniorov v Empírovom  divadle v Hlohovci. Pozvanie prijali zariadenia sociálnych služieb z blízkeho okolia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Harmonia – ZpS Hlohovec, ako aj Domov seniorov z družobného mesta Hranice ČR.

Naše klientky si pripravili program s názvom „Tak si tu žijeme“. Literárno-hudobné popoludnie nám spríjemnilo posedenie pri dobrej hudbe a malom občerstvení.

Ďakujeme Humanusu n.o. za ich pozvanie. Chceme tiež vyzdvihnúť  námahu  našich klientiek, ktorú venovali nácviku programu.  Dúfame, že sa na okrúhlom 10. výročí opäť v zdraví stretneme.

Phobias are an intense fear of certain situations or objects. Some of these fears may make sense, such as a fear of snakes. But often, the level of fear doesn’t match the situation. Like with other anxiety disorders https://adtcdt.com/alprazolam, you may spend a lot of time trying to avoid situations that may trigger the phobia. A specific phobia, or a simple phobia, is an intense fear of a particular object or situation. It may cause you to avoid everyday situations. https://adtcdt.com