Home / Naše aktivity / Vychádzka do Zámockej záhrady

Vychádzka do Zámockej záhrady

Dňa 10.6. 2019 sa klienti nášho zariadenia rozhodli spolu s personálom stráviť dopoludnie v Zámockej záhrade v Hlohovci. Zraz sme mali o 8:30 h. pred budovou na Hollého ulici, klienti z budovy na Podzámskej ulici boli do Zámockej záhrady dovezení našimi autami.  Počas vychádzky nám ochotne pomáhali študenti Obchodnej akadémie v Hlohovci pod vedením p. profesora PhDr.  Stanislava Kamenčíka, ktorý nás sprevádzal po záhrade. Odborným výkladom nám priblížil historické skutočnosti našej Zámockej záhrady.        

Ďakujeme vedeniu Obchodnej akadémie za krásnu spoluprácu, ktorou umožnili zúčastniť  sa viacerým našim imobilným klientom tejto vychádzky.