Home / Naše aktivity / Predstavenie nového II. zástupcu primátora mesta Hlohovec

Predstavenie nového II. zástupcu primátora mesta Hlohovec

Dňa 29.5. 2019 sa uskutočnilo stretnutie našich klientov v oboch budovách s poslancom mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, II. zástupcom primátora mesta Hlohovec p. Petrom Dvoranom.

Toto stretnutie sa konalo pri príležitosti uvedenia do funkcie nového II. zástupcu primátora mesta Hlohovec p. Dvorana. V jeho kompetencii je vytvárať podmienky rozvoja jednotlivých oblastí života v meste, s dôrazom na sociálnu oblasť a prioritne podmienok pre seniorov v sociálnej a kultúrnej oblasti. Naši klienti mali priestor  vyjadriť svoje názory a postrehy. Túto možnosť aj využili. Informovali o svojich postrehoch a potrebách. Okruh podnetov od klientov sa rozšíril najmä na odstránenie nedostatkov, ktoré si všímajú na prechádzkach mestom. Počas stretnutia na Podzámskej klienti vyjadrili svoj hlboký vzťah k mestu Hlohovec. Báseň o Hlohovci od autorky p. Dvoranovej klientky zariadenia predniesla p. Miškayová. Táto báseň bola peknou bodkou za týmto stretnutím.