Home / Naše aktivity / Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 Dňa 25. 5.  2019 sa v mestách a obciach Slovenskej republiky konali voľby do Európskeho parlamentu. Tento rok sme sa už po tretíkrát stretli pri volebných urnách. Všetkým  naším klientom sme umožnili voliť. Bolo už na ich vlastnom uvážení  zúčastniť sa a zahlasovať aj na voľbách do Európskeho parlamentu. Je obdivuhodné, že aj napriek veku a zdravotným problémom klienti túto možnosť  radi využili. Klientom bolo vysvetlené   akým spôsobom sa hlasuje a na obidve budovy bola zabezpečená prenosná volebná schránka.  Klienti s trvalým pobytom mimo mesta Hlohovec mali zabezpečené hlasovacie lístky.  Aj keď volili v domácom prostredí volebný akt  považovali natoľko  dôležitý, že sa naň dôstojne upravili. Ako oni sami hovorili „splnili si svoju občiansku povinnosť“. Prispeli tak k výberu tých, ktorí nás budú reprezentovať v EU parlamente.