Home / Naše aktivity / Pozerali sme sa na hviezdy

Pozerali sme sa na hviezdy

Dňa 21.5. 2019 sme išli za veľmi priaznivého počasia na exkurziu do Hvezdárne a planetária  M. R. Štefánika v Hlohovci. Stretli sa tu klienti z oboch  našich budov  a príjemne sa  porozprávali. Neskôr sme sa presunuli priamo do planetária. Tu nám bol premietnutý na kopulu program zameraný na vznik a vývoj hviezd, legendy o súhvezdiach zimnej a letnej oblohy. Bol to veľmi pekný zážitok vidieť tajuplný vesmír a oblohu.

Naše poďakovanie patrí všetkým zúčastneným za ich podiel na spoločnom zážitku.