Home / Naše aktivity / Mobilná záhradka

Mobilná záhradka

Mobilná záhradka vznikla s cieľom  povzbudiť a aktivizovať nielen našich mobilných, ale hlavne aj imobilných  klientov Harmonie – Zariadenia pre seniorov v Hlohovci, aby sa zapájali do spoluvytvárania spoločných priestorov.  Vzhľadom k tomu, že naše zariadenie sa skladá z dvoch budov, ktoré sa nachádzajú v rôznych lokalitách mesta Hlohovec, vymysleli sme si pre klientov nášho zariadenia dve mobilné záhradky. Tie vďaka svojej výške a mobilnosti splnili naše očakávania. V oboch mobilných záhradkách, ktoré sú z dreva, približne vo výške stola sa nachádzajú truhlíky, a kvetináče naplnené hlinou, do ktorých spoločne klienti za pomoci zamestnancov nasadili nielen okrasné kvety, ale aj rôzne druhy byliniek, o ktoré sa vzájomne starajú. Klienti pravidelne sledujú kedy obrať listy z medovky,  z mäty piepornej a vzájomne sa informujú o tom, že kedy majú bylinky tie najlepšie účinky. Blahodárne účinky, výraznú chuť a arómu majú dovtedy pokiaľ na nich nie sú ešte kvety. Za pomoci personálu klienti sadia, presádzajú, polievajú… Od začiatku realizácie nášho projektu sme vedeli, že sa chceme zaoberať nevyužívanými priestormi a zapájať do starostlivosti o mobilnú záhradku  aj imobilných klientov. Prínosom nášho projektu je pravidelné stretávanie sa všetkých našich klientov, /bez rozdielu v ich mobilnosti/ pri starostlivosti o mobilnú záhradku, zlepší sa tým adaptácia nových klientov, ktorí sa budú pri práci na mobilnej záhradke nielen stretávať, ale aj vzájomne tvoriť, pracovať a komunikovať, pričom sa zabráni aj sociálnej izolácii klientov. Je zaujímavé sledovať,  ich vzájomnú komunikáciu a získavať  nové vedomosti, ktoré klienti nadobudli hlavne vďaka životným skúsenostiam. Jeden druhému vzájomne radia pri starostlivosti o bylinky, navzájom si vymieňajú recepty, informujú sa o liečivých účinkoch byliniek. Cieľom nášho projektu bolo, aby nám mobilná záhradka vytvárala spoločný priestor, kde sa môžu stretávať  nielen klienti nášho zariadenia, ale aj ich rodinní príslušníci a môžu sa vzájomne rozprávať a prežívať svoje zážitky z detstva, mladosti, spolu aj s našimi zamestnancami.