Home / Naše aktivity / Športové hry 2017

Športové hry 2017

Športové hry Harmonia – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec, sme pre našich klientov a zamestnancov zorganizovali  30. mája 2017 pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, vo svojich priestoroch na Podzámskej ulici.

V minulom ročníku sme si overili u svojich klientov záujem o podobné podujatia. Aj viacerí z minuloročných súťažiacich  si overili, že pohyb vonku navodzuje príjemné uvoľnenie, psychickú pohodu, radosť a spontánny pôžitok. U úspešných v súťažných disciplínach zvyšuje aj sebavedomie.

Podujatie otvorila  Mgr. Maria Točíková riaditeľka Harmonia – ZpS, Hlohovec privítala prítomných seniorov, športovcov a vzácnych hostí  Mgr. Oľgu Šokovú, Ing. Vladimíra Kanského, Vlastu Repkovú  a Mgr. Jozefa Děda, tiež sa privítaniu dostalo študentom z Obchodnej akadémie  s profesorom   PaedDr. Stanislavom Kamenčíkom, ktorí technicky zabezpečovali všetky disciplíny a bodovanie súťažiacich. Pre veľký úspech opäť vystupujúcich tanečníkov s kruhmi hulahop v havajskom oblečení – škôlkarov z Materskej škôlky. O ozvučenie a skvelú náladu sa  postaral Ivan Kováč. Privítajúceho potlesku sa o niečo neskôr  dostalo aj primátorovi  mesta Ing. Miroslavovi  Kollárovi a Mgr. Zuzane Hrinkovej  Siebenštichovej referentke pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu. Primátor nezabudol zaželať všetkým súťažiacim dobré športové výkony a potom sa venoval voľnej diskusii s účastníkmi podujatia. Desať športových družstiev pozostávajúcich z dvoch klientov a jedného zamestnanca si zmerali sily v  deviatich športových disciplínach: florball, hod šípkami na terč, hod na presnosť, hod krúžkami na tyčky, hod na pyramídu plechoviek, rybárčenie, hod na cieľ, kolektívne skladanie puzzle, navliekanie drôteniek na tyče. Súťažiace družstvá si prisvojili názvy pod ktorými niektorí súťažili už aj minulý rok:  Mach a Šebestová, Raketa, Flinstonovci, Turbo, Bieli anjeli, Kvetinky, Ruža, Mafiny, Škoda Super… Zvíťazili všetci, všetci aj dostali medaile a všetci sa tešia aj na budúci rok. Je to dôkazom, že v dnešnej dobe záujem o šport prekvitá v každom veku.

 

Text:  Jana Šimurková