Home / Naše aktivity / Návšteva sv. Mikuláša u nás

Návšteva sv. Mikuláša u nás

Dňa 6. 12. 2019 nás aj tento rok navštívil sv. Mikuláš, ktorý prišiel v sprievode anjelov a aj čertov. Študenti z OA si pod vedením PhDr. Stanislava Kamenčíka pripravili veľmi milý program, ktorý spestrila aj hra na gitare a heligónke. Mikuláš so svojou družinou nezabudol ani na našich ležiacich klientov a obdaroval ich tiež sladkým balíčkom. Svojou prítomnosťou veľmi potešil všetkých klientov. Rovnako radostné bolo aj stretnutie sv. Mikuláša s obyvateľmi v druhej našej budove.

Ďakujeme sv. Mikulášovi, za to, že k nám prišiel a vedeniu OA za ich spoluprácu.