Home / Naše aktivity / Návšteva sv. Mikuláša

Návšteva sv. Mikuláša

Dňa 6. 12. 2017 nás už tradične navštívil sv. Mikuláš, ktorý prišiel v sprievode anjelov a aj čertov. Mikuláš hneď pri príchode požehnával našich klientov, ktorí sa mu veľmi potešili. Študenti z OA si pod vedením PhDr. Stanislava Kamenčíka pripravili krátky, ale veľmi milý program. Po ňom sa naša klientka tiež poďakovala Mikulášovi formou prednesu básne. Mikuláš sa spolu so svojou družinou rozbehol medzi našich klientov a obdaroval ich sladkým balíčkom. Svojou prítomnosťou veľmi potešil aj ležiacich klientov, ktorým vyčaroval na tvári veľký úsmev a radosť nielen v očiach. Rovnako radostné bolo aj stretnutie sv. Mikuláša na druhej našej budove.

Naše poďakovanie patrí sv. Mikulášovi, za to, že si k nám našiel cestu, rovnako aj vedeniu OA za dlhodobú spoluprácu.