Home / Aktuálne informácie / Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 01.11.2021 (vrátane) BORDOVÝ OKRES

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 01.11.2021 (vrátane) BORDOVÝ OKRES

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške RÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia. Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní stanovených „Pravidiel režimu návštev“ si štatutárny zástupca ZpS vyhradzuje právo obmedziť návštevy.

Pravidlá pre návštevy:

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky:

 • interiér ZpS:
  • izba klienta – len u klientov, ktorí sú imobilní,
   • jedáleň v ZpS (Hollého 7),
   • miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16)

Dĺžka návštevy:

Maximálne 20 minút.

Počet návštevníkov u jedného klienta:

2 osoby nad 15 rokov.

Návštevné hodiny:

Pondelok, streda, piatok o 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 na základe vopred dohodnutého termínu (dátum a vybraný čas návštevy).  

Za koordináciu návštev zodpovedá:

Mgr. Veronika Schmidtová, PhD.

Registrácia príbuzných prebieha na telefónnom čísle: 033 74 220 91 od 07:00 do 14:30.

Pravidlá pre návštevy v ZpS – dodržiavanie prísnych hygienických opatrení:

 • pred uskutočnením návštevy potvrdenie návštevníka:
  • potvrdenie o kompletnom zaočkovaní (vakcínou Pfizer/Moderna a uplynulo viac ako 14 dní po 2. dávke, vakcínou AstraZeneca a uplynulo viac ako 4 týždne po 1. dávke),
  • potvrdenie o prekonaní COVID – 19, ktoré nie je staršie ako 180 dní,
  • o negatívnom antigénovom teste nie staršom ako 24 hodín, PCR teste 72 hodín  ak nie ste zaočkovaní a neprekonali ste COVID – 19.
 • vstup do priestorov ZpS len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor) a počas celej doby návštevy a použiť dezinfekčný prípravok na ruky,
 • podpísať čestné prehlásenie o tom, že nebol v kontakte s pozitívnou osobou,
 • dodržiavať odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby,
 • dodržiavať vymedzený čas návštevy (max.  20 min.)
 • v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť.