Home / Aktuálne informácie / Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 22.11.2021 (vrátane) ČIERNY OKRES

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 22.11.2021 (vrátane) ČIERNY OKRES

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške RÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia. Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní stanovených „Pravidiel režimu návštev“ si štatutárny zástupca ZpS vyhradzuje právo obmedziť návštevy.

Návštevy povolené iba v situáciách, ktoré neznesú odklad – terminálne štádiu klienta.

Návštevy v ZpS nahrádzame online stretnutiami formou videohovoru:
🟢 WhatsApp
🟣 Viber
🔵 Meet

Online stretnutie na základe vopred dohodnutého termínu (dátum a vybraný čas online stretnutia).

Za koordináciu online stretnutia zodpovedá:
Mgr. Veronika Schmidtová, PhD.
☎️033 74 220 91 od 07:30 do 14:30.