Home / Aktuálne informácie / Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 18.07.2022 (vrátane)

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 18.07.2022 (vrátane)

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky:

 • exteriér ZpS: lavičky v exteriéri ZpS,
 • interiér ZpS: len u klientov, ktorí sú imobilní, izba klienta
  • pred vstupom na oddelenie bude každý návštevník ZpS otestovaný
 • v prípade nepriaznivého počasia:
  • jedáleň v ZpS (Hollého 7),
  • miestnosť pri hlavnom vchode (Podzámska 16)

Počas celej návštevy dodržiavať prísne hygienické opatrenia:

 • vstup do priestorov ZpS len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor alebo rúško) a počas celej doby návštevy,
 • použiť dezinfekčný prípravok na ruky,
 • podpísať čestné prehlásenie o tom, že nebol v kontakte s pozitívnou osobou,
 • dodržiavať odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby,

 V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť.