Home / Naše aktivity / Predseda kraja ocenil zdravotníkov apríl 2016

Predseda kraja ocenil zdravotníkov apríl 2016

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš pri príležitosti Dňa zdravia ocenil zdravotníckych pracovníkov kraja Pamätnou medailou predsedu TTSK. „Vy vo svojom povolaní sprevádzate človeka od jeho prvých chvíľ. Asistujete pri príchode a posledné chvíle na tomto svete bývajú obyčajne vo vašej prítomnosti. Pri každom z nás sa vystrieda za život niekoľko generácií zdravotníkov. Všetkým,  ktorí sa staráte o zdravie občanov, vám chcem veľmi pekne poďakovať. Želám vám, aby ste sa tešili úcte spoluobčanov a vďačnosti vašich pacientov,” vyzdvihol obetavú prácu ľudí v zdravotníctve predseda TTK T. Mikuš.

Medzi ocenenými pracovníkmi bola aj naša sestrička Betka Žažová. Blahoželáme  a zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa s láskou, obetavosťou a pokorou snažia vytvárať pocit domova pre klientov nášho zariadenia.