Home / Naše aktivity / Slávenie sv. omše za našich klientov a rodinných príslušníkov, ktorí nás predišli do večnosti

Slávenie sv. omše za našich klientov a rodinných príslušníkov, ktorí nás predišli do večnosti

Dňa 21.11. 2018 sa naši klienti a zamestnanci stretli na slávení sv. omše netradične v kostolíku Ducha sv. (v špitáliku). Pozvanie prijala tiež naša dlhoročná priateľka p. Horbárová s dcérkou. Po spoločnom stretnutí na tomto mieste sme sa ponorili do atmosféry kostolíka. Sv. omšu celebroval OFM Jeremiáš Daniel Kvaka. O hudbu sa postarala organistka p. Gabika Karabová a do priebehu sv. omše sa čítaním zapojili aj naše klientky.

Všetkým zúčastneným, i tým ktorí pomáhali v zariadení pripraviť klientov na slávenie sv. omše patrí vďaka.