Home / Naše aktivity / Veselé vystúpenie detí z cirkevnej MŠ

Veselé vystúpenie detí z cirkevnej MŠ

6. november nebol pre naše zariadenie obyčajným dňom. Našim klientom prišli spríjemniť doobedie deti z Cirkevnej MŠ. Celá budova sa ozývala detským džavotom a smiechom. P. učiteľky s deťmi nacvičili pekný kultúrny program. Striedali sa tančeky, pesničky i básničky, Deti si pripravili aj darček, ktorý samé vyhotovili. Pri odchode detí nejedno oko neostalo suché.

Ďakujeme p. učiteľkám a deťom za ich námahu a čas.