Home / Naše aktivity / Naša účasť na dni seniorov v Hlohovci

Naša účasť na dni seniorov v Hlohovci

Dňa 17.10. 2018 po 14 hod. sa v Športovej hale v Hlohovci uskutočnila oslava Dňa seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k seniorom. Pozvaní boli všetci obyvatelia mesta Hlohovec v dôchodkovom veku. S radosťou sa tohto podujatia zúčastnili aj naši klienti. Športová hala sa zaplnila seniormi a po úvodnom príhovore p. primátora sa z nej  ozýval spev a tanec. Starších obyvateľov mesta Hlohovec svojimi vystúpeniami rozveselili: FS Šulekovo, DC Ruža, ZUŠ HC, FS Inovček a ďalší účinkujúci. Seniori si mohli obzrieť prezentácie denných centier, prezentácie zariadení pre seniorov Harmónie, Humanusu a zdravotníckych pomôcok, výroby odevov. Ženy sa mohli dať skrášliť úpravou obočia, maľovaním a zrelaxovať masážami. Počas podujatia sa podávalo občerstvenie, návštevníci si mohli dať zmerať krvný tlak, cukor a na koniec perlička v podobe vystúpenia Š. Skrúcaného a tombola. Naši klienti si odniesli veľmi príjemný kultúrny zážitok a peknú spomienku na toto podujatie.