Home / Naše aktivity / Sme slávili

Sme slávili

Dňa 10.10. 2018 sme oslavovali. Pri príležitosti mesiaca úcty k seniorom sme sa stretli na posedení s občerstvením a bohatým programom. Úvod patril deťom z MŠ Nábrežie. Deti v ľudových krojoch potešili našich klientov folklórnym vystúpením. Toto stretnutie tiež obohatili študenti OA, ktorí si v rámci programu pripravili scénky a kvíz. Prestávky vypĺňali tanečné kolá klientov, ktorí nevydržali sedieť. Stretnutie podporili svojou účasťou zástupcovia mesta p. primátor, zástupca p. primátora-architekt. P. Františka M. predniesla za všetkých klientov báseň, ktorej autorkou bola naša klientka. Všetci sme odchádzali plný emócií a radosti. Ďakujeme MŠ Nábrežie, OA Hlohovec a zastúpeniu mesta Hlohovec za svoj čas, ktorí strávili s našimi klientmi.